Dopinglijst 2013

23 november 2012

Onlangs heeft WADA de nieuwe dopinglijst gepubliceerd zoals die per 1 januari 2013 van kracht zal worden. Hierbij zijn slechts een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is de grens van de toegestane inhalatiedosering voor formoterol verhoogd naar 54 microgram per 24 uur. 

Formoterol

Formoterol valt onder de zogenoemde bèta-2 agonisten. Bèta-2 agonisten zorgen bij astmapatiënten voor verwijding van de luchtwegen en - door ontspanning van het spierweefsel in de longen - dat de longblaasjes verder open gaan staan.

Nieuwe regeling

Tot nu toe moest voor het gebruik van formoterol bij een dosering boven de 36 microgram per 24 uur een dispensatie worden aangevraagd. Deze grens is nu aangepast naar 54 microgram per 24 uur. Voor doseringen boven de 54 microgram per etmaal geldt dat er nog altijd een dispensatie aangevraagd moet worden. De maximale therapeutische dosering in Nederland is 72 microgram per dag.

Bèta-2 agonisten als doping

Wanneer bèta-2 agonisten bewust als doping worden gebruikt, worden er doorgaans hogere doseringen toegediend dan wanneer ze als medicijn tegen astma worden toegepast. Het gebruik van bèta-2 agonisten in hoge doseringen kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals misselijkheid, duizeligheid, beverigheid, rusteloosheid, hartritmestoornissen en spierkrampen.

Bètablokkers

Per 1 januari 2013 is het gebruik van bètablokkers niet meer verboden in de volgende sporten:

  • Luchtvaart
  • Bowling
  • Bowls
  • Bridge
  • Jeu de Boules
  • Kegelen
  • Powerboaten

Downloads

2013 Prohibited List
2013 Monitoring Program
2013 Summary of Modifications

Het Nederlandse commentaar op de conceptversie van de Dopinglijst 2013 kun je hier vinden.

Dopinglijst 2013