Nederlands commentaar op Dopinglijst 2019

12 juli 2018

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt ieder jaar een conceptversie van de nieuwe dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen deze conceptversie vervolgens van commentaar voorzien. In Nederland geven we traditioneel gezien namens vier partijen één gezamenlijke reactie. De definitieve Dopinglijst 2019 maakt WADA uiterlijk op 1 oktober 2018 bekend.

Nederland geeft de reactie namens:

 •  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 •  NOC*NSF   
 •  NOC*NSF AtletenCommissie   
 •  Dopingautoriteit

 De volledige reactie op de conceptversie van de Dopinglijst 2019 vind je hier.

Belangrijkste adviezen

De twee belangrijkste adviezen voor de Dopinglijst 2019 zijn:

 • toevoegen van schildklierhormonen aan de dopinglijst;
 • aanpassingen aan de huidige dopinglijst ten einde het onderscheid tussen binnen wedstrijdverband en buiten wedstrijdverband op te heffen.

Criteria

Bij het opstellen van de reactie houden we vast aan vijf criteria. De voorgestelde wijzigingen dienen:

 • gebaseerd te zijn op een transparant beslissingsproces.
 • gemakkelijk uitlegbaar te zijn aan de sportgemeenschap.
 • sterk gericht te zijn op het opsporen van echte valsspelers.          
 • de goedwillende sporters te beschermen.
 • zo min mogelijk effect te hebben op de richtlijnen van goed  medisch handelen.

 

Nederlands commentaar op Dopinglijst 2019