Aantal dopingovertredingen in Nederland stabiel (2)

30 maart 2020 13:40:08

N i e u w bericht, meer informatie na 2e alinea

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De Dopingautoriteit heeft in 2019 vijftien dopingovertredingen in Nederland vastgesteld. In twaalf gevallen werden bij controles één of meerdere verboden stoffen in het lichaam aangetroffen, driemaal ging het om andere overtredingen van de dopingregels. Het aantal is gelijk aan het jaar ervoor, toen vrijwel net zo veel controles (3145 tegen 3140) werden uitgevoerd.

De Dopingautoriteit presenteerde maandag de cijfers en een toelichting. Elf keer werd aangifte gedaan bij een Nederlandse sportbond, in één geval bij de Commissie Naleving Dopingsancties. In één geval concludeerde de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak dat er onvoldoende grond was voor het doen van aangifte, terwijl in twee gevallen de betrokkenen een sanctievoorstel accepteerden waardoor een tuchtprocedure niet nodig was. Krachtsporten voerden opnieuw de ranglijst aan met drie overtredingen.

Ruim 2400 controles maakten deel uit van het nationaal controleprogramma, dat 2068 urinecontroles en 359 bloedcontroles behelsde. De overige ruim 700 controles werden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van buitenlandse zusterorganisaties, internationale sportfederaties, professionele sportorganisaties, het WADA, evenementenorganisatoren en Nederlandse sportbonden. Dit betekende een daling van 20 procent ten opzichte van 2018, toen er nog meer dan 800 keer in opdracht werd gecontroleerd.

In 36 monsters werden 58 afwijkingen gerapporteerd. De grootste groep werd dit jaar gevormd door de stimulantia, die 29 maal werden aangetroffen. Dat cijfer was in 2018 nog 15. Nieuw in de opsomming zijn de maskerende middelen (diuretica) die elfmaal werden opgespoord. De aangetroffen anabole middelen daalden: van 12 naar 4. In 24 van de 36 dossiers werd vastgesteld dat er géén reden was om aangifte te doen van een overtreding van het dopingreglement dan wel om een sanctievoorstel te doen.

Dopingovertredingen deden zich voor in krachtsport (3), cricket (2), darts (2), wielrennen (2), atletiek (1), autosport (1), karate-do (1), onderwatersport (1), rugby (1) en waterskiën (1).

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2020