Vragen? E-mail de Doping Infolijn: dopingvragen@dopingautoriteit.nl
http://www.dopingautoriteit.nl/wat_is_doping/dopingcategorieen/niet-erkende-stoffen

Niet erkende stoffen

Sinds 1 januari 2011 is een nieuwe categorie aan de dopinglijst toegevoegd: S0. Niet erkende stoffen. Het betreft hier farmacologische stoffen die nog niet in de geneeskunde worden toegepast, maar bijvoorbeeld nog in de testfase verkeren.

Wat is de aanleiding geweest om niet erkende stoffen aan de dopinglijst toe te voegen?

In 2009 kwamen er berichten over S107 ofwel calstabine-ryanodine receptor complex stabilisatoren en JTV-519. Deze stoffen verkeren momenteel nog in de preklinische testfase, maar vroeg of laat zouden deze benzothiazepines op de markt kunnen komen. Het gebruik van deze stoffen leidde bij muizen tot een verbeterd duurvermogen. Dit is ook een effect wat duursporters graag willen bereiken.
Er zijn echter nog onvoldoende gegevens bekend over schadelijke effecten bij mensen op korte en lange termijn en of er extra kwetsbare groepen zijn waarvoor de toepassing van deze middelen moet worden ontraden.
Omdat benzothiazepines onder geen enkele categorie vallen die nu al op de dopinglijst staat, is er besloten om een nieuwe categorie toe te voegen: de S0-categorie.

Wat is de werking van S107 en JTV-519?

Deze beide stoffen zorgen ervoor dat minder calcium uit de spiercel lekt. Calcium zorgt namelijk voor een betere spiercontractie. Hoe optimaler de calciumconcentratie in de cel, des te beter is de spiercontractie, ofwel des te meer spierkracht kan er worden geleverd. Deze stoffen worden ontwikkeld om aangeboren hartritmestoornissen die door een verstoorde calcium in- en uitvoer uit de hartspiercellen worden veroorzaakt te behandelen.

Wat is het gevaar van het gebruik van niet erkende stoffen?

Geneesmiddelen moeten eerst worden getest of het gebruik geen schadelijke bijwerkingen heeft, voordat het toegepast wordt in de geneeskunde. In de preklinische testfase wordt eerst gekeken of het medicijn schadelijk zou kunnen zijn voor mensen. Als uit allerlei verschillende soorten onderzoek blijkt dat een medicijn mogelijk geen schadelijke bijwerkingen heeft op lange en korte termijn wordt het op kleine schaal uitgetest bij gezonde vrijwilligers. Als deze testfase goed verloopt wordt het geneesmiddel toegepast bij de doelgroep waarvoor dit medicijn bestemd is. Voor medicijnen die op alle leeftijden en in alle levensfasen kunnen worden toegepast wordt altijd gekeken of er geen schadelijke effecten optreden bij gebruik door mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, zwangere en zogende vrouwen.
Dit is een proces dat jaren in beslag neemt. Totdat het betreffende medicijn ergens in de wereld wordt geregistreerd en (dus) voor patiënten beschikbaar komt, is het uitsluitend aanwezig in beveiligde onderzoekslaboratoria. Toch zijn er vele geruchten dat dit soort medicijnen al in deze (preklinische) fase op de zwarte dopingmarkt opduiken.

Zijn er wel eens sporters betrapt op niet erkende stoffen?

Tot op heden nog niet.

Follow us: