Biologisch paspoort

Het biomedisch of biologisch paspoort (ABP) - betere benamingen dan bloedpaspoort omdat ook gegevens uit urinecontroles worden verwerkt - is een individueel elektronisch document van een atleet waarin de resultaten van bloed- en urinecontroles gedurende een langere periode worden bijgehouden. Het biologisch paspoort is oorspronkelijk ontwikkeld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) in samenwerking met de Internationale Wieler Unie (UCI) en de Internationale Schaats Unie (ISU). In 2009 heeft WADA besloten om gegevens uit het biomedisch paspoort toe te laten als bewijs in dopingzaken. Vele antidopingorganisaties houden biologische paspoorten bij. 

Welke gegevens worden er voor het biologisch paspoort gebruikt?

Voor het opzetten van een biologisch paspoort is het nodig om enkele keren per jaar bloed en/of urine af te nemen voor analyse, vooral tijdens de opbouwfase naar het seizoen en buiten de competitie om. Samen met de gegevens van  dopingcontroles bij wedstrijden geeft het paspoort een betrouwbaar beeld van de 'normale' bloedwaarden en hormoonhuishouding. Opmerkelijke uitschieters in de grafieken kunnen duiden op het gebruik van verboden prestatiebevorderende middelen of methoden, maar er kunnen ook natuurlijke oorzaken aan ten grondslag liggen. Daarom moet er erg voorzichtig worden omgesprongen met de interpretatie van deze gegevens.

In het bloed wordt gekeken naar met name de volgende parameters:

  • hematocriet: het volume aan bloedcellen (voornamelijk rode bloedlichaampjes) dat door middel van centrifuge gescheiden kan worden van het bloedplasma;
  • hemoglobine: de concentratie van het ijzerhoudende eiwit in de rode bloedcel dat zuurstof transporteert van de longen naar de spieren voor de energielevering;
  • erytrocyten: het aantal rode bloedlichaampjes;
  • reticulocyten: het aantal en percentage nieuwe, nog niet geheel 'volgroeide' rode bloedlichaampjes.

In de urine wordt vooral gelet op ongewone schommelingen in de afbraakproducten van lichaamseigen steroïden. Het anabole hormoon testosteron is het bekendste.

Wie informatie wil over de opslag en verwerking van de eigen paspoortgegevens, dient contact op te nemen met WADA. Deze gegevens zijn namelijk niet direct te raadplegen via het eigen ADAMS-account. Een verzoek kan eventueel ook via eigen Internationale Federatie of de Dopingautoriteit worden gedaan.  

Factoren die invloed uitoefenen op de parameters

De parameters van het bloed en de urine kunnen onder andere worden beïnvloed door het geslacht van de sporter, de etnische achtergrond, leeftijd, leefomstandigheden en verblijfomstandigheden (bijvoorbeeld op hoogte) en het type sport dat wordt beoefend. Afwijkingen kunnen ook het gevolg zijn van bepaalde ziekten. Voor er een uitspraak wordt gedaan over mogelijk dopinggebruik worden deze factoren meegewogen.