Dopingautoriteit steunt 'Marathon 365 – Run against Cancer'

27 juli 2006

Aanstaande zondag 30 juli start Marathon365 – Run against cancer. De initiatiefnemer van dit bijzondere project, Richard Bottram, vertrekt die dag om 365 marathons te lopen in 365 aaneengesloten dagen. Het geld dat Stichting Marathon365 daarmee hoopt binnen te krijgen, is voor onderzoek naar kinderkanker en voor directe ondersteuning van hen die met deze ziekte leven.

Marathon365 – Run against cancer
Marathon365 is een project gebaseerd op toewijding. De duur en de afstand van het project zijn symbolisch gekozen. Aanleiding voor Marathon365 was het veel te vroege overlijden van Richards partner Elise Bila in maart 2005. Zij leed aan longkanker. Om aandacht te krijgen voor de ziekte kanker besloot Richard Bottram 365 dagen lang, iedere dag een marathon te gaan lopen. In totaal zal hij ruim 15.000 km afleggen en 14 Europese landen bezoeken. Hij wordt daarbij begeleid door een deskundig team. Richard Bottram is een ervaren loper die veel traint. In de maand mei liep hij een succesvolle promoloop – 31 marathons - langs alle inloophuizen voor kankerpatiënten in Nederland.

Samen is meer
Marathon365 staat gepland voor de periode van 30 juli 2006 tot en met 29 juli 2007. Doel van het project is onder meer om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker en voor psychosociale hulp voor mensen die kanker hebben en voor hun naasten of nabestaanden. Iedereen kan een steentje bijdragen. Daarbij telt: samen is meer. Want het gaat er ook om om samen de schouders eronder te zetten. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een stukje meerennen of –fietsen Richard. Dit kost een klein bedrag per kilometer. Ook kan geld worden overgemaakt op rekeningnummer 46 24 66 558 t.n.v. Stichting Marathon365 in Waalre. Onder de knop 'donations' op de website www.marathon365.org leest u meer over de diverse mogelijkheden.

100% Dopefree
Om te voorkomen dat de prestatie van Richard Bottram en daarmee de “Marathon365 – run against cancer” geassocieerd wordt met doping is contact opgenomen met de Dopingautoriteit. Daar de Dopingautoriteit de “Marathon365 – Run against cancer” actie van harte onderschrijft, zal zij Richard Bottram gedurende de actie op doping controleren. Herman Ram, algemeen directeur Dopingautoriteit: “Wij zullen Richard Bottram op één of meer nader door ons te bepalen tijdstippen in Nederland of elders controleren op het gebruik van doping om te voorkomen dat zijn nobele actie in een negatief daglicht kan worden geplaatst.”

Voor meer informatie zie: www.marathon365.org