'Marathon 365 -- Run against Cancer' is 100% Dope Free

11 oktober 2006

Richard Bottram, bezig aan een reeks van 365 marathons die hij op 365 aaneengesloten dagen loopt, bewijst dat het mogelijk is om een dergelijke topprestatie te verrichten zonder gebruik te maken van verboden prestatiebevorderende middelen. Op 14 september jl. kreeg Richard Bottram, na afloop van zijn 47ste Marathon, onverwacht bezoek van een Dopingcontroleofficial van de Dopingautoriteit. De controle vond plaats in het Luxemburgse Diekirch, waar Richard op die dag aankwam. De laboratoriumanalyse heeft inmiddels bevestigd dat Richard 100% Dope Free loopt!

Samenwerking Marathon 365 - Dopingautoriteit

Om te voorkomen dat de prestatie van Richard Bottram en daarmee de "Marathon365 -- Run against cancer" geassocieerd wordt met doping heeft de Dopingautoriteit zich bereid verklaard om Richard gedurende de actie op doping controleren. Herman Ram, algemeen directeur Dopingautoriteit: "De controle in Luxemburg was de eerste van de controles die wij op door ons te bepalen tijdstippen in Nederland of elders uitvoeren. Het laboratorium heeft -- geheel volgens verwachting -- vastgesteld dat Richard echt op eigen kracht loopt. Op deze manier willen wij voorkomen dat Richards nobele actie in een negatief daglicht wordt geplaatst."

Marathon365 -- Run against cancer

Marathon365 is een project gebaseerd op toewijding. De duur en de afstand van het project zijn symbolisch gekozen. Aanleiding voor Marathon365 was het veel te vroege overlijden van Richards partner Elise Bila in maart 2005. Zij leed aan longkanker. Om aandacht te krijgen voor de ziekte kanker besloot Richard Bottram 365 dagen lang, iedere dag een marathon te gaan lopen. In totaal zal hij ruim 15.000 km afleggen en 14 Europese landen bezoeken. Hij wordt daarbij begeleid door een deskundig team. Richard Bottram is een ervaren loper die veel traint. In mei 2006 liep hij een succesvolle promoloop -- 31 marathons - langs alle inloophuizen voor kankerpatiënten in Nederland.

Samen is meer

Marathon365 staat gepland voor de periode van 30 juli 2006 tot en met 29 juli 2007. Doel van het project is onder meer om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker en voor psychosociale hulp voor mensen die kanker hebben en voor hun naasten of nabestaanden. Iedereen kan een steentje bijdragen. Daarbij telt: samen is meer. Want het gaat er ook om om samen de schouders eronder te zetten. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een stukje meerennen of --fietsen Richard. Dit kost een klein bedrag per kilometer. Ook kan geld worden overgemaakt op rekeningnummer 46 24 66 558 t.n.v. Stichting Marathon365 in Waalre. Onder de knop 'donations' op de website www.marathon365.org leest u meer over de diverse mogelijkheden.