Dopingautoriteit organiseert internationale Conferentie over de herziening van de Wereld Anti-Doping Code.

9 januari 2007

Op maandag 12 en dinsdag 13 februari 2007 organiseert de Nederlandse Dopingautoriteit, samen met de Raad van Europa, een internationale Conferentie over de herziening van de Wereld Anti-Doping Code. De Conferentie wordt georganiseerd in de Amsterdam ArenA. Naar verwachting zullen ruim 100 vertegenwoordigers uit zo’n 40 landen aan de Conferentie deelnemen. Naast landen die lid zijn van de Raad van Europa wordt ook een aantal andere, niet-Europese landen verwacht, alsmede vertegenwoordigers van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp (VWS) zal de opening verrichten.

De huidige Wereld Anti-Doping Code werd vastgesteld in november 2003 en blijft van kracht tot en met 31 december 2007. De introductie van de Code maakte goeddeels een einde aan de grote verschillen tussen de sterk uiteenlopende anti-doping regels die tot op dat moment in verschillende sporten en verschillende landen van kracht waren.

In april 2006 startte WADA de eerste consultatieronde met betrekking tot de herziening van de Code. Alle stakeholders (o.a. nationale regeringen, internationale federaties en nationale anti-doping organisaties) hebben schriftelijk hun wensen en ideeën kunnen inzenden. In november 2007 zal tijdens de WADA World Conference in Madrid de nieuwe Code worden vastgesteld. De herziene Code wordt op 1 januari 2008 van kracht.

Het resultaat van de eerste consultatieronde wordt binnenkort gepubliceerd, waarna op 15 januari a.s. de tweede consultatieronde start. Met de Conferentie in Amsterdam wordt gestreefd naar de formulering van een gezamenlijk Europees standpunt over de nieuwe Code. Dat standpunt zal aan WADA gepresenteerd worden. Onderwerpen van de Conferentie zijn o.a. de Lijst met verboden middelen, Overtredingen en sancties, Communicatie, Educatie en de Rol van overheden.