Nieuw Dopingreglement

20 april 2007

De Nederlandse sport heeft zich in 2003 gecommitteerd aan het toepassen van de World Anti-Doping Code. De komst van deze Code heeft destijds geleid tot het ontwikkelen van een Model Dopingreglement, dat momenteel wordt gebruikt door 54 topsportbonden.

Het Model Dopingreglement dateert reeds van enkele jaren geleden. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. De oprichting van de Dopingautoriteit is hier een belangrijk voorbeeld van. Een andere ontwikkeling betreft de nadrukkelijke wens van bonden niet elk jaar weer de WADA Dopinglijst te hoeven vaststellen. 

Verder hebben de uitkomsten van dopingzaken, in de praktijk opgedane ervaringen van dopingcontroleofficials en sporters, internationale jurisprudentie, alsook opmerkingen van bonden en het Instituut Sportrechtspraak bijgedragen tot de herziening van het Model Dopingreglement. Door de aanpassingen sluit het Dopingreglement ook beter aan bij de bepalingen in de World Anti-Doping Code.

Vanwege de verbeterde hanteer- en toepasbaarheid van dit Model, raadt de Dopingautoriteit de Nederlandse topsportbonden aan het eigen dopingreglement aan dit nieuwe Model aan te passen.

Het nieuwe Model Dopingreglement is hier te downloaden. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de juridisch beleidsmedewerker, de heer Steven Teitler (010-2010153).