Support Schone Sport 2019

18 oktober 2019

Jaarlijks organiseert de Dopingautoriteit de Support Schone Sport bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden topsportorganisatie (sportbonden, CTO’s en RTO’s) bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van dopingpreventie (met name educatie). Donderdag 10 oktober vond de bijeenkomst voor de 10e keer plaats.

Ontwikkelingen in het antidopingbeleid

Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, opende met een presentatie over de ontwikkelingen in het antidopingbeleid. Zo gaf hij onder andere de stand van zaken rondom de Wereld Anti-Doping Code 2021. Ook besprak hij de overgang van stichting naar zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit en de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). Om vervolgens kort een update te geven over Rusland. Als laatste was er aandacht voor recente dopingzaken, en de toename in het aantal gemaakte whereaboutsfouten.

Update topsportprojecten

Na Herman Ram gaf Wendy Schootemeijer, voorlichter topsport, een update over de topsportprojecten waaraan het afgelopen jaar binnen de afdeling Educatie werd gewerkt. Daarbij werden de cijfers van het aantal gegeven voorlichtingen aan sporters en begeleiders en het aantal doorlopen e-learningmodulen per sportbond getoond. Verder besteedde Wendy aandacht aan de geüpdatete ‘Tips voor schone sport’ en de WhatsAppservice. Ook werden de aanwezige topsportorganisaties aangespoord om partner te worden van Be PROUD om het schone sportgedrag te stimuleren.

Presentatie

Internationale Standaard voor Educatie

Bij de WAD Code 2021 horen twee nieuwe Internationale Standaarden: Results Management en Education. Erik Duiven, afdelingshoofd educatie, maakte inzichtelijk wat de Internationale Standaard voor Educatie gaat inhouden. Educatie wordt verplicht, waardoor de druk van internationale federaties op de sportbonden zal toenemen. Belangrijk is om educatie zo te regelen dat sporters zoveel mogelijk via één kanaal de juiste educatie krijgen.

Presentatie

Centrum Veilige Sport Nederland

Na de pauze gaf Serge Westercappel, casemanager bij Centrum Veilige Sport Nederland, uitleg over de transitie van Vertrouwenspunt Sport naar Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) en de werkzaamheden van CVSN. Bij CVSN kan iedereen melding maken van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over het gebruik van prestatieverhogende middelen. De CVSN vertrouwenspersonen kunnen zowel melders, beschuldigden als slachtoffers bijstaan.

Presentatie

Naast het melden van een dopingovertreding bij CVSN kan ook het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit gebruikt worden om informatie te delen.

Juridische ondersteuning topsporters

Topsporters raken soms helaas verwikkeld in een doping- of matchfixingszaak. De kosten kunnen hierbij hoog oplopen door complexe procedures. Richard Jacobs, projectleider corporate affairs bij NOC*NSF, vertelde over de voorziening die juridische ondersteuning biedt bij dit soort zaken. De financiering van deze bijdrageregeling is door NOC*NSF en het Ministerie van VWS opgezet. Om in aanmerking te komen moet de topsporter een rechtsbijstandverzekering hebben en zijn aangesloten bij NLSporter.

Atletenvertegenwoordiging

Chiel Warners, lid van de WADA Atletencommissie, sloot de dag af met een presentatie over de stem van de atleten in de antidopingwereld. De atletenvertegenwoordiging maakt zich hard voor het Anti-Doping Charter of Athlete Rights, dat benadrukt welke rechten atleten hebben. Daarnaast vertelde hij over het aanstellen van een ombudspersoon en de internationale organisatie Global Athlete, die wordt geleid door atleten. Dit alles om ervoor te zorgen dat atleten invloed uit kunnen oefenen op de antidopingregelgeving.

Support Schone Sport 2019