5e Wereldconferentie over doping in sport: commentaar Dopingautoriteit

6 november 2019

5 tot 7 november is de schone sportgemeenschap bijeen in Katowice, Polen voor de 5e Wereldconferentie over doping in sport. De conferentie staat in het teken van de Wereld Anti-Doping Code 2021. Tijdens de conferentie hebben stakeholders van WADA de mogelijkheid om publiekelijk commentaar te leveren op de herziene Code. Namens de Dopingautoriteit nam voorzitter Herman Ram het woord.

Hij gaf aan dat de Code 2021 ons een stap verder brengt in de strijd tegen doping, ondanks dat de herziene Code 2021 niet fundamenteel anders is dan de Code 2015. Er is een solide systeem, waarin updates nodig blijven. Verder ziet de Dopingautoriteit op dit moment drie uitdagingen:

  1. Implementatie van de Code 2021.
  2. Educatie aan sporters en begeleiders over de wijzigingen in de Code en de Internationale Standaarden.
  3. Vereenvoudiging van de Code.  

Voor het volledige commentaar van de Dopingautoriteit zie:

WAD Code 2021 commentaar Dopingautoriteit

5e Wereldconferentie over doping in sport: commentaar Dopingautoriteit