Overzicht nu beschikbaar van ruim 50 jaar verboden stoffen en methoden

21 november 2019

Sinds deze maand is in het Anti-Doping Knowledge Center (ADKC) een overzicht beschikbaar van de verboden stoffen en methoden die de afgelopen 50 jaar zijn uitgebracht door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Ook is er een PDF-bestand met toelichting en zoekinstructies beschikbaar.

Voor de samenstelling van het overzicht zijn alle ‘verboden lijsten’ geraadpleegd zoals gepubliceerd door het IOC tussen 1968 en 2003 en WADA sinds 2004. Maatgevend in het overzicht is de laatste klassenindeling van verboden stoffen en methoden vastgesteld door WADA. De namen van stoffen, methoden, groepen en klassen zijn afgeleid van de lijsten van dat specifieke jaar. Ook de gegevens van de laatste door WADA uitgebrachte verboden lijst voor 2020 zijn meegenomen in het overzicht.

Sinds 1968 zijn verboden stoffen toegevoegd, gewijzigd, gespecificeerd, verwijderd of ze zijn van naam veranderd. Indien nodig zijn daarom verwijzingen gemaakt naar de relevante stoffen, methoden, groepen en klassen. De codes die worden vermeld verwijzen naar klassen en groepen waarin stoffen waren ingedeeld in dat specifieke jaar. Door alle veranderingen in dopingstoffen en -methoden kan het overzicht relevant zijn voor wetenschappers en historici. Zie voor meer informatie het bestand met de toelichting en zoekinstructies.

Het overzicht en de toelichting zijn hier te vinden:

Overzicht nu beschikbaar van ruim 50 jaar verboden stoffen en methoden