Dopinglijst 2021

1 december 2020

Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020. Hieronder benoemen we de belangrijkste veranderingen.

Algemeen

Een aantal drugsstoffen op de Dopinglijst 2021 behoort tot de substances of abuse, een nieuwe classificering van stoffen onder de WAD Code 2021. Gebruik van deze drugsstoffen buiten wedstrijdverband zonder intentie voor prestatieverbetering leidt tot een lagere dopingschorsing dan het gebruik van andere dopingstoffen. De standaardschorsing is dan drie maanden. De vier stoffen die tot de substances of abuse behoren zijn: cocaïne, diamorfine (heroïne), methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en tetrahydrocannabinol (THC). Stoffen die op deze vier drugsstoffen lijken (chemisch verwante stoffen) behoren niet tot de substances of abuse. In de toekomst zal WADA waarschijnlijk meer drugsstoffen aan de substances of abuse toevoegen.

Verboden binnen en buiten wedstrijdverband

S2. Peptidehormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica

  • IOX2 is toegevoegd als een voorbeeld van een hypoxia-inducible factor (HIF)-activating agent.

S3. Bèta-2 agonisten

  • Vilanterol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram (= afgeleverde dosis van 22 microgram) per 24 uur.
  • Arformoterol en levosalbutamol zijn toegevoegd als voorbeelden van verboden bèta-2 agonisten.

Verboden binnen wedstrijdverband

S6. Stimulantia

  • Voorbeelden van imidazolinederivaten voor lokaal gebruik zijn toegevoegd aan de uitzonderingen. Dit zijn: brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline en xylometazoline.

Stoffen die zijn verboden in bepaalde sporten

P1. Bètablokkers

  • Nebivolol is toegevoegd als voorbeeld van een bètablokker.

Monitorprogramma

  • Combinaties van bèta-2 agonisten zijn verwijderd uit het monitorprogramma.
  • Bevindingen van salmeterol en vilanterol onder de drempelwaarde (minimum reporting level) zijn opgenomen in het monitorprogramma.

De stoffen op de Monitoring List staan niet op de Dopinglijst, maar WADA houdt het gebruik wel in de gaten.

Dopinglijst 2022

Vooruitlopend op de Dopinglijst 2022 geeft WADA aan dat injecteerbare glucocorticoïden per 1 januari 2022 binnen wedstrijdverband worden verboden. In de loop van 2021 zullen hiervoor nadere richtlijnen worden opgesteld. Tot 1 januari 2022 geldt de huidige regel, namelijk dat glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal (het middel wordt ingeslikt), intraveneus (in een ader), intramusculair (in een spier) of rectaal (via de anus ingebracht) toegediend. De overige toedieningswijzen zijn toegestaan.

 

De complete Nederlandse vertaling van de WADA Dopinglijst 2021 is vanaf 1 januari 2021 hier te vinden en in het submenu van de Dopingwaaier App.

Bronbestand: Summary of major modifications and explanatory notes (WADA)

Dopinglijst 2021