Akkoord over structurele dopingcontrole vechtsport

3 december 2020

Er gaat structureel op doping gecontroleerd worden in het kickboksen, thaiboksen en mixed
martial arts (mma) in Nederland. Hierover hebben de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) en de
Dopingautoriteit een akkoord bereikt. Tot nu toe vonden dopingcontroles slechts incidenteel
plaats in de vechtsport, als gevolg van de versnipperde organisatie.

“Dit is een belangrijke stap in de professionalisering van de vechtsport,” stelt VA-directeur Farid
Gamei. “Onze sporten worden door ruim een half miljoen mensen beoefend in Nederland. In een
normaal jaar vinden er 7.000 wedstrijden plaats. Meer dan de helft van de wedstrijdsporters is
minderjarig, dat maakt het extra belangrijk om een cleane sportcultuur te hebben. Wij zijn heel blij
met deze ontwikkeling, die past in onze opdracht om de sporten schoner, gezonder en beter
georganiseerd te maken.”

Voorzitter Herman Ram van de Dopingautoriteit onderschrijft het belang van deze stap. “Sporten die
in de Olympische organisatiestructuur vallen, hebben automatisch te maken met dopingcontroles.
Omdat deze vechtsporten daar niet binnen vallen, moesten promotors en kleine bonden dat zelf
organiseren, en dat bleek vrijwel ondoenlijk. Nu er met de Nederlandse Vechtsportautoriteit meer
structuur in de Nederlandse vechtsportwereld is gekomen, is het mogelijk geworden om een
samenwerking te sluiten met de Dopingautoriteit.”

In de eerste maanden van 2021 lanceren de Vechtsportautoriteit en de Dopingautoriteit een
uitgebreide voorlichtingscampagne, om de wedstrijdsporters goed voor te bereiden op de
dopingcontroles. Wedstrijdvechters en hun begeleiders zullen uitvoerig worden geïnformeerd over,
onder meer, wat is toegestaan en wat is verboden, waar ze op moeten letten bij het gebruik van
voedingssupplementen en geneesmiddelen, hoe medische dispensaties werken, hoe de
dopingcontroles zullen worden uitgevoerd en wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn.
Voor de vechtsporten gaan exact dezelfde regels gelden als voor alle andere sporten. Het Instituut
Sportrechtspraak (ISR) gaat als onafhankelijk orgaan eventuele tuchtprocedures afhandelen.

Alle in Nederland actieve bonden en promotors committeren zich aan het dopingprogramma via hun
convenant met de Nederlandse Vechtsportautoriteit. Zonder deze convenanten is het niet mogelijk
om in Nederland officiële wedstrijden te organiseren.

Akkoord over structurele dopingcontrole vechtsport