Uitbreiding testing pools per 1 januari 2023

27 oktober 2022

Per 1 januari 2023 breidt de Dopingautoriteit de hoeveelheid testing pools uit van één naar twee testing pools. Hierdoor kan de Dopingautoriteit sporters gerichter en efficiënter controleren. 

Alle sporters met een whereaboutsverplichting zijn opgenomen in een testing pool van de Dopingautoriteit of de internationale federatie. De Dopingautoriteit hanteert vanaf 1 januari 2023 twee testing pools: de Registered Testing Pool (RTP) en de National Testing Pool (NTP).  Voorheen hanteerde de Dopingautoriteit alleen de RTP.

Alle sporters die per 1 januari 2023 in een testing pool van de Dopingautoriteit zijn opgenomen, ontvangen hierover in november 2022 een e-mail. 

Verplichtingen en consequenties

De sporters in de RTP leveren hun persoonlijke gegevens, reguliere activiteiten zoals trainingen en wedstrijden, een overnachtingsadres en een '60-minute time slot' aan. Het '60-minute time slot' is een aaneengesloten periode van 60 minuten, tussen vijf uur ’s ochtends en elf uur ’s avonds, waarbinnen de sporter op een specifieke locatie vindbaar en beschikbaar is voor een dopingcontrole. De verplichtingen voor sporters in deze testing pool (RTP) zijn niet anders dan voorheen.

De NTP is nieuw. Het verschil tussen de twee testing pools is dat de sporters in de RTP voor elke dag een '60-minute time slot' moeten aanleveren, en sporters in de NTP niet. De verplichtingen zijn verder hetzelfde. Wel zijn er voor sporters in de NTP andere consequenties als zij hun whereaboutsgegevens niet tijdig of correct aanleveren dan voor sporters in de RTP. 

Alleen sporters in de RTP kunnen dopingovertredingen door whereaboutsfouten begaan. Als bij een sporter binnen een periode van 12 maanden (een combinatie van) drie filing failures en/of missed tests zijn geregistreerd, dan is in beginsel sprake van een dopingovertreding. De periode van schorsing bedraagt in dat geval in beginsel twee jaar.

Sporters in de NTP kunnen alleen filing failures begaan. Als bij een sporter in de NTP binnen zes maanden tweemaal een filing failure wordt vastgesteld, wordt deze sporter voor de duur van (in beginsel) één jaar opgenomen in de RTP. Dit staat los van eventuele andere beslissingen om de sporter in de RTP te plaatsen.

Meer informatie?

Bekijk onze whereaboutspagina voor meer informatie. 

Uitbreiding testing pools per 1 januari 2023