Support Schone Sport 2022

6 oktober 2022

Jaarlijks organiseert de Dopingautoriteit de Support Schone Sport bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden topsportorganisaties zoals sportbonden en andere belanghebbenden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van antidoping. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op dinsdag 4 oktober in het Hotel Theather Figi te Zeist.

Ontwikkelingen in het antidopinggebied

De dag begon met een presentatie van voorzitter Vincent Egbers. De wens is om in 2023 een project te starten met een nieuwe manier van testen: Dry Blood Spot testing. Verder zou Vincent in de toekomst graag het aantal controles uit het Nationaal Controleprogramma willen ophogen. Het programma dekt op dit moment 3000 testen per jaar. Vincent Egbers sloot zijn presentatie af met een korte samenvatting over de implementatie van MODOC, een nieuw paperless systeem waarmee de Dopingautoriteit sinds 1 oktober werkt om dopingcontroles uit te voeren.

Update Educatie

Na de presentatie van Vincent nam Erik Duiven (Hoofd Afdeling Educatie) het stokje over. In zijn presentatie gaf hij een update over het Nationaal Educatieprogramma. Op dit moment hebben 54 van de 58 topsportbonden een implementatieplan voor de verschillende Doorlopende Leerlijnen Schone Sport (DLSS). Het aantal  fysieke educatiesessies komt weer langzaam terug op het niveau van voor de coronapandemie. Verder ondergaat het E-learningplatform van de Dopingautoriteit een redesign. Tot slot presenteerde Erik Duiven de doorontwikkelingsplannen voor het programma Be PROUD.

Dopinglijst 2023 & 2024

Erik Duiven bleef nog even aan het woord en ging in deze presentatie in op de dopinglijst voor 2023 en 2024. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de dopinglijst met de pijnstiller Tramadol. Deze wijziging zal ingaan per 1 januari 2024. Verder zijn bétablokkers per 1 januari 2023 verboden binnen wedstrijdverband voor minigolf (World Mini-Golf Federation WMF) en binnen en buiten wedstrijdverband voor onderwatersport (CMAS) in alle subdisciplines van freediving, spearfishing en target shooting. Tot slot is er kort gesproken over cannabinoïden. De review van WADA leidt niet tot veranderingen. Alle cannabinoïden behalve cannabidiol (CBD) blijven binnen wedstrijdverband verboden.

Whereabouts & Testing Pools

De laatste presentatie was van Karlijn Roijakkers (Intelligence Officer) en Enid Duut (Medewerker Marketing & Communicatie). Tijdens deze presentatie gingen zij in op het nieuwe beleid rondom Testing Pools en whereabouts. Het doel van dit nieuwe beleid is vooral om sporters gerichter te kunnen controleren. Per 1 januari 2023 zullen er twee Testing Pools zijn: de Registered Testing Pool (RTP) en de National Testing Pool (NTP). Door de implementatie van deze Testing Pools zal er meer gelaagdheid ontstaan. De sporters zullen in de Testing Pools worden ingedeeld aan de hand van een risicoanalyse. Het grootste verschil tussen de twee Testing Pools is het 60-minute timeslot. Sporters in de RTP leveren dit wel aan, sporters in de NTP niet. Enid sloot de presentatie af met een kort overzicht over de communicatie omtrent dit nieuwe beleid. Deze maand zal de Dopingautoriteit de communicatie over dit nieuwe beleid opstarten.

Presentatie Support Schone Sport 2022

 

Support Schone Sport 2022