Erik Duiven verkozen als voorzitter educatieadviesgroep Raad van Europa

2 mei 2023

Erik Duiven (hoofd afdeling Educatie Dopingautoriteit) is verkozen tot voorzitter van de Advisory Group on Education. Deze groep adviseert binnen de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa over het domein educatie.

De verkiezing vond afgelopen vrijdag plaats tijdens de 56ste vergadering van de Monitoring Group van de Anti-Doping Conventie van de Raad van Europa in Straatsburg. De termijn van het voorzitterschap is twee jaar en gaat per direct in. 

Anti-Doping Conventie

In 1989 werd de Raad van Europa de Anti-Doping Conventie vastgesteld, die op 1 maart 1990 van kracht werd. Nederland ratificeerde het verdrag in 1995. Momenteel hebben 52 landen de Conventie geratificeerd.

De Anti-Doping Conventie bevat bepalingen over verschillende aspecten van het antidopingbeleid, zoals de nationale en internationale coördinatie van het beleid, samenwerking met de sportwereld, maatregelen die de beschikbaarheid en het gebruik van doping zouden moeten verminderen en educatie. Er is een Monitoring Group die de uitvoering van de Conventie bewaakt. De Monitoring Group laat zich adviseren door met name een viertal Advisory Groups: ‘Compliance’, ‘Legal’, ‘Science’ en ‘Education’.

Raad van Europa

De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 46 Europese landen lid zijn. Verder zijn zes niet-Europese landen alsook Vaticaanstad waarnemer. De Raad is in 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door tien stichtende leden (waaronder Nederland). De Raad heeft zijn zetel in het Franse Straatsburg.

Erik Duiven      

Erik Duiven werkt sinds 2010 voor de Dopingautoriteit. Sinds 2017 is hij werkzaam als hoofd van de afdeling Educatie. In 2021 werd Erik Duiven lid van het Education Standing Committee van WADA

Erik Duiven verkozen als voorzitter educatieadviesgroep Raad van Europa