Aangepast Nationaal Dopingreglement (NDR) per 15 augustus 2023 na wetswijziging

11 augustus 2023

In verband met de wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) is het Nationaal Dopingreglement (NDR) aangepast. Het aangepaste NDR treedt op 15 augustus 2023 in werking.

De aanpassingen in het NDR 2023 betreffen de volgende zaken:

  • Het vervangen van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) door de Beoordelingscommissie dopingzaken. Waar de BND een commissie van de Dopingautoriteit was, is de Beoordelingscommissie dopingzaken een nieuw zelfstandig bestuursorgaan. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) om de BND volledig los van de Dopingautoriteit te positioneren. De Beoordelingscommissie dopingzaken wordt bij wet ingesteld. Daartoe is de Wuab aangepast. De inwerkingtreding van de gewijzigde Wuab eist dat ook het ISR Nationaal Dopingreglement wordt aangepast. Het aangepaste ISR Nationaal Dopingreglement treedt in werking op 15 augustus 2023. Dit heeft verder geen directe gevolgen voor sporters of sportbonden.
  • Daarnaast zijn hier en daar de teksten van het reglement opgeschoond of verduidelijkt.

Nationaal Dopingreglement (NDR)

Aangepast Nationaal Dopingreglement (NDR) per 15 augustus 2023 na wetswijziging