Support Schone Sport 2023

2 november 2023

Jaarlijks organiseert de Dopingautoriteit de Support Schone Sport bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden topsportorganisaties zoals sportbonden en andere belanghebbenden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van antidoping. De focus ligt hierbij op educatie. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op dinsdag 31 oktober in het Hotel Theater Figi te Zeist.

Presentatie Support Schone Sport 2023

Update Dopingautoriteit

De dag begon met een opening en presentatie van Erik Duiven. Erik blikte kort terug op diverse projecten van het afgelopen jaar en gaf vervolgens een vooruitblik.

Volgend jaar is het doel opnieuw om 3000 dopingcontroles uit te voeren. Daarnaast dient de organisatie versterkt te worden. Ook is het Code Review proces gestart. Tijdens dit proces worden de Wereld Anti-Doping Code en bijbehorende Internationale Standaarden herzien. In 2027 zal de nieuwe Code in werking treden. Tenslotte start het “Programma neutrale en waardevrije informatievoorziening dopinggebruik” in 2024, gericht op de anders-georganiseerde sport.  

Erik ging ook in op de testing pools en whererabouts. Hij besprak welke testing pools er zijn en welke whereaboutsverplichtingen hierbij horen. De Dopingautoriteit gaat strenger handhaven op het op tijd, correct en volledig invullen van whereabouts.

Update Educatie

Jens van der Horst verzorgde de tweede presentatie van de dag. Zijn presentatie ging voornamelijk over de educatieactiviteiten van de Dopingautoriteit.
Inmiddels is er met elke topsportbond een implementatieplan opgesteld. Begin 2024 zal er een uitnodiging volgen om de implementatieplannen van 2023 te evalueren. 

De Dopingautoriteit is daarnaast begonnen met het in kaart brengen van de educatiepool, bestaande uit het totaal aantal sporters, trainer-coaches en ouders die volgens de implementatieplannen educatie zouden moeten ontvangen. Aan de hand hiervan kunnen we monitoren hoeveel mensen we daadwerkelijk bereiken met onze educatie.

Op de planning voor 2024 staat een nieuwe toetsfunctie voor het e-learningplatform. Tevens zal de geldigheidsduur van de certificaten worden vastgesteld op 2 jaar. Daarnaast zal onderzocht worden of er een API-koppeling met de ledenadministratie van een bond kan worden gerealiseerd. Tenslotte worden de educatiematerialen verder ontwikkeld en werken we mee aan een groot project op topsporttalentscholen: Project Impuls Open Leermateriaal (IOL), een verrijkt curriculum voor talentvolle sporters.

Intelligence & Investigations

Karlijn Roijakkers en Jelle van der Meer gaven uitleg over de nieuwste afdeling binnen de Dopingautoriteit: Intelligence & Investigations. Karlijn legde uit wat intelligence inhoudt en op welke manieren dit binnen de Dopingautoriteit wordt gebruikt. Hierbij ging zij dieper in op de risicoanalyse per sportdiscipline en het testdistributieplan dat mede op basis van deze informatie wordt uitgerold. Jelle nam het publiek mee in een casus over (mogelijke) dopingovertredingen: Operation Ghost. Hierbij werd duidelijk dat een onderzoek meerdere jaren kan duren en welke rol de intelligence afdeling binnen een antidopingorganisatie vervult.

Pre-workout supplementen en NZVT

Na een korte pauze gaf Michiel Olijhoek een presentatie over het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Hij liet korte video een zien met uitleg over het NZVT en legde vervolgens uit hoe het proces van het analyseren van voedingssupplementen binnen het NZVT verloopt.

Daarnaast vertelde Michiel over een recent onderzoek dat is uitgevoerd binnen de Dopingautoriteit. In dit onderzoek werden 25 verschillende pre-workout supplementen getest op de aanwezigheid van dopingstoffen. Deze producten werden geselecteerd uit diverse populaire (web)winkels.

Update Dopinglijst

Voor de lunch stond het toelichten van de Dopinglijst 2024 nog op het programma. Erik Duiven nam het publiek kort mee in de belangrijkste wijzigingen. De grootste wijziging is de toevoeging van tramadol aan de dopinglijst. Tramadol is vanaf 1 januari 2024 verboden binnen wedstrijdverband. De oproep is hierbij aan de gehele sport om dit zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de sporters en sportbegeleiders. Daarnaast is het per 1 januari 2024 toegestaan om in een geregistreerd afnamecentrum bloedplasma of bloedplasmacomponenten te doneren via plasmaferese. 

NOC*NSF uitzendingen en educatie

Jitse Talsma (NOC*NSF) ging na de lunch kort in op de educatie voorafgaand aan uitzendingen onder de vlag van NOC*NSF/TeamNL. Hierin benadrukte hij dat dit proces gezamenlijk wordt opgepakt om te zorgen voor de juiste educatie bij de juiste personen.Ook stelt NOC*NSF een educatieplan op voorafgaand aan grote uitzendingen. Hierin is de Dopingautoriteit een belangrijke partner. 

Workshoprondes

Het doel van de twee workshoprondes was om feedback te krijgen op de educatieactiviteiten van de Dopingautoriteit en daarbij ook beter in kaart te brengen waaraan de sportbonden en organisaties behoefte hebben. De deelnemers werden hierbij opgesplitst in twee groepen.

De eerste workshopronde werd begeleid door Wendy Schootemeijer en Laila Spruijt. Tijdens deze workshopronde gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over het geven van de juiste educatie aan de juiste personen. Hoe pak je dit aan? En welke uitdagingen kom je tegen? In de tweede ronde werd er in de ene groep feedback gevraagd op het e-learningplatform van de Dopingautoriteit onder leiding van Enid Duut. De andere groep mocht hun mening geven over opdrachten in fysieke educatiesessies onder leiding van Jesper Rietmeijer en Jens van der Horst. Alle feedback en opmerkingen zijn genoteerd en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de educatieactiviteiten van de Dopingautoriteit.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Jens van der Horst via J.vanderHorst@dopingautoriteit.nl

Support Schone Sport 2023