Tramadol op Dopinglijst 2024

28 november 2023

Per 1 januari 2024 treedt de Dopinglijst 2024 in werking. De belangrijkste wijziging is dat de stof tramadol aan de lijst is toegevoegd. Sporters die tramadol gebruiken, dienen een dispensatie aan te vragen.

Het is belangrijk dat iedere sporter die tramadol gebruikt, tijdig op de hoogte wordt gesteld van deze wijziging. We verzoeken dan ook dit bericht breed te verspreiden binnen de sport.

Tramadol

Per 1 januari 2024 zal tramadol binnen wedstrijdverband verboden zijn. Tramadol is een morfine-achtige pijnstiller (opioïd) en wordt onder andere verkocht onder de merknamen Tramagetic, Tramal en Zaldiar (met paracetamol). Tramadol valt onder de categorie S7. Narcotica.

Tramadol-misbruik kan leiden tot fysieke afhankelijkheid, verslaving en overdosering. Bovendien is gebleken dat tramadol de sportprestaties kan verbeteren. WADA geeft aan dat tramadol vooral wordt gebruikt binnen wielrennen, rugby en voetbal.

Buiten wedstrijdverband wordt er niet op tramadol gecontroleerd. Echter heeft WADA voor tramadol een detectietijd van 24 uur bepaald. Hierdoor kan het gebruik buiten wedstrijdverband alsnog leiden tot een positieve test binnen wedstrijdverband.

Als een sporter vanwege medische redenen tramadol gebruikt, dient deze een dispensatie aan te vragen. Voor meer informatie over het aanvragen van dispensatie klik hier: GDS - Dopingautoriteit

Toegevoegd aan de Dopinglijst 2024 (kleinere wijzigingen)

  • Kisspeptine en agonistische analogen zijn toegevoegd als verboden stoffen onder categorie S2. Peptidehormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica.
  • SR9011 (Rev-Erbα-activator) is toegevoegd als verboden stof onder categorie S4. Hormoon- en metabole modulatoren.

Toegestaan vanaf 2024

Het doneren van bloedplasma of bloedplasmacomponenten via plasmaferese is per 1 januari 2024 toegestaan, mits dit bij een geregistreerd afnamecentrum gebeurt. Volbloeddonatie was al toegestaan. Voor meer informatie over bloeddonatie klik hier: Injecties

Monitorprogramma

  • Tapentadol en dihydrocodeïne (morfine-achtige pijnstillers) zijn toegevoegd aan het monitorprogramma om gebruik binnen wedstrijdverband te monitoren.
  • Semaglutide (GLP1-agonist) is toegevoegd aan het monitorprogramma om gebruik binnen en buiten wedstrijdverband te monitoren.
  • Salmeterol en vilanterol (beta-2 agonisten) zijn uit het monitorprogramma verwijderd vanwege voldoende verzamelde prevalentiedata.

De stoffen uit het monitorprogramma staan niet op de Dopinglijst, maar WADA houdt het gebruik wel in de gaten.

Bronbestanden

Hierboven staan de belangrijkste wijzigingen beschreven. Voor een volledig overzicht, zie de bronbestanden van WADA.

De complete Nederlandse vertaling van de WADA Dopinglijst 2024 is vanaf 1 januari 2024 te vinden: 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). Vragen worden binnen één werkdag beantwoord.

Tramadol op Dopinglijst 2024