Dopingautoriteit publiceert Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2028

25 juni 2024

De titel van het Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2028 van de Dopingautoriteit is “Van compliance naar excellence in een complex speelveld”.

Voordat we aan het schrijven van het plan toekwamen, organiseerden we allereerst gesprekken met de medewerkers van alle afdelingen. Ook spraken we de voorzitter en leden van de Raad van Advies. Tot slot consulteerden we NOC*NSF en de Directie Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We realiseerden ons dat de Dopingautoriteit de afgelopen jaren vooral gefocust was op de vele voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wereld Anti-Doping Code en de verschillende Internationale Standaarden van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Nu is er ruimte voor verdere doorontwikkeling!

We focussen ons in de komende planperiode op:

  • Professionalisering en innovatie
  • Informatiegestuurd werken
  • (Internationale) samenwerking
  • Focus op de sporters en begeleiders
  • Op naar een autoriteit voor sportintegriteit

De hoofdlijnen leggen we uit in het plan, dat via onderstaande button te lezen is.

Van compliance naar excellence in een complex speelveld

Dopingautoriteit publiceert Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2028