Veelgestelde vragen omtrent whereabouts

16 januari 2008

Eind december hebben alle sporters in de Testing Pool van de Dopingautoriteit een informatieve brief ontvangen met daarin informatie over de verplichtingen waaraan zij binnenkort dienen te voldoen. Eén van die verplichtingen is het periodiek aanleveren van whereaboutsinformatie, wat in de loop van het jaar gefaseerd ingevoerd zal gaan worden. Naar aanleiding van deze brief kwam een aantal vragen binnen bij de Dopingautoriteit. De meest voorkomende worden hieronder beantwoord.

Wanneer moet ik beginnen met het aanleveren van mijn whereabouts?
Pas wanneer je een brief van de Dopingautoriteit ontvangt met daarin een inlogcode en wachtwoord, dien je informatie te gaan doorgeven. Voordat je deze brief ontvangt hoef je aan de Dopingautoriteit dus geen whereabouts aan te leveren! De brief zul je in de loop van 2008 ontvangen. Het systeem zal gefaseerd worden ingevoerd voor alle topsporters in Nederland. In deze brief vind je tevens uitgebreide informatie over waar en hoe je je whereabouts moet doorgeven.

Waar en hoe moet ik mijn whereabouts gaan insturen?
Je whereabouts geef je elke drie maanden online door via de website van de Dopingautoriteit. Vóór de 20e van de laatste maand van een whereaboutskwartaal dien je je whereabouts in te leveren voor het nieuwe whereaboutskwartaal. Het invoeren van de whereabouts kan met behulp van je inlogcode en wachtwoord, zodra je die van ons ontvangt. Uiteraard is het mogelijk in de periode daarna nog wijzigingen door te voeren in je whereabouts.
Tot 12 uur ’s avonds kun je via de website wijzigingen doorgeven voor de volgende dag. Het doorgeven van wijzigingen op de dag zelf kan alleen door middel van het faxen van het speciaal daarvoor ontwikkelde whereaboutsformulier. Dit formulier kun je downloaden op de website van de Dopingautoriteit. 

Ook mijn internationale federatie vraagt mij mijn whereabouts aan te leveren. Betekent dit dat ik mijn whereabouts tweemaal, dus aan de internationale federatie èn aan de Dopingautoriteit zal moeten doorgeven?
Ja. Helaas gebruiken op dit moment de internationale federaties en de Dopingautoriteit nog niet hetzelfde systeem voor het aanleveren van whereabouts. Daardoor moet je je whereabouts, als je internationale federatie daarom vraagt, ook bij hen doorgeven. Op de langere termijn is het wel de bedoeling dat je als sporter je whereabouts nog maar op één plek hoeft aan te leveren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit het systeem ADAMS, dat is ontwikkeld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). 

Overige vragen kun je mailen naar: dopingvragen@dopingautoriteit.nl. Ook kun je ze stellen aan de Doping Infolijn: 0900-200 1000 (10 ct/minuut, geopend van ma t/m vrij van 13.00u tot 16.00u ).

Veelgestelde vragen omtrent whereabouts