Regionale dopingvoorlichting via Olympisch Netwerk

26 februari 2008

Vanaf 1 januari 2008 is één van de verplichtingen voor sporters in de Nationale Testing Pool voor dopingcontroles dat zij regelmatig (in principe eenmaal per jaar) een dopingvoorlichtingsbijeenkomst bijwonen. De Dopingautoriteit verzorgt voor de meeste sportbonden al zulke bijeenkomsten, maar om ervoor te zorgen dat sporters meer keuzevrijheid hebben, worden er in samenwerking met de Olympische Netwerken extra bijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels staan er voor 9 Olympische Netwerken data gepland.

De bijeenkomsten worden in de meeste gevallen gecombineerd met andere, voor sporters interessante, lezingen. Je hebt de mogelijkheid een voorlichting bij te wonen in je eigen netwerk, maar je kunt er ook voor kiezen een voorlichting bij te wonen in een ander netwerk als dat beter uitkomt. Om vooraf een inschatting te hebben van het aantal deelnemers dien je je aan te melden voor de voorlichtingen.

Kijk hier voor de meest up-to-date informatie over data, lokaties, gastsprekers en waar je je kunt aanmelden. We hopen je bij één van de bijeenkomsten aan te treffen, zodat je helemaal op de hoogte bent van de ins en outs op het gebied van doping(controles).