Jaarverslag Dopingautoriteit 2007

5 augustus 2008

Zojuist is het tweede jaarverslag verschenen van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland: het Jaarverslag 2007. Zoals bekend, is de Dopingautoriteit in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichtingen Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en Doping Controle Nederland.

Het jaarverslag geeft een beknopt, maar informatief overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Dopingautoriteit in 2007. Het jaarverslag van de Dopingautoriteit is hier te downloaden. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen door overmaking van € 7,50 naar rekeningnummer ABNAMRO 55.18.54.383 t.n.v. Dopingautoriteit te Capelle a/d IJssel, onder vermelding van bestelnummer 206. Na ontvangst van het totale bedrag wordt het jaarverslag opgestuurd.