Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en de Dopingautoriteit tekenen convenant

11 december 2008

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en de Dopingautoriteit hebben gisteren een convenant ondertekend waarin zij hun plannen voor nauwere samenwerking hebben vastgesteld.

Het Nederlandse Genootschap voor Sportmassage (NGS) acht de preventie en bestrijding van dopinggebruik door sporters van groot belang. Aangezien de sportmasseur dicht bij de (top)sporter staat is het van belang dat deze voldoende relevante kennis op dit gebied heeft. Om die reden hebben het Genootschap en de Dopingautoriteit besloten hun al bestaande samenwerking in de komende tijd te intensiveren. Gisteren ondertekenden Arend van der Veen (voorzitter van het NGS) en Herman Ram (directeur Dopingautoriteit) een convenant in Nationaal Sportcentrum Papendal.

De nauwere samenwerking zal in de komende jaren vooral zichtbaar worden in de examinering van sportmassage en van de vervolg applicatie blessurepreventie. Aan deze opleidingen wordt een vernieuwde dopingmodule toegevoegd, en de Dopingautoriteit zal meewerken aan de ontwikkeling van deze modules. Bovendien zal de Dopingautoriteit voor zoveel mogelijk afdelingen van het NGS lezingen gaan verzorgen over het onderwerp ‘doping en de sportmasseur’, en zullen bijdragen geleverd worden aan het blad ‘Sportmassage’ van het NGS.

Beide organisaties zullen verder onderzoeken op welke gebieden hun samenwerking nog meer vruchten kan afwerpen.

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en de Dopingautoriteit tekenen convenant