Meer vragen aan de Doping Infolijn in 2008 en tevreden vragenstellers

19 januari 2009

De Doping Infolijn van de Dopingautoriteit houdt digitaal (anonieme) gegevens bij van bellers en e-mailers. In 2008 zijn er totaal 1292 contacten geregistreerd. Dat betekent een toename van 16% ten opzichte van 2007.
Uit een klanttevredenheidsonderzoek onder bellers en e-mailers, gehouden in 2007-2008 blijkt, dat de informatiezoekers zeer tevreden zijn over de Doping Infolijn.

Aantal contacten neemt toe
Evenals in 2007 zijn er in 2008 meer vragen van bellers en e-mailers geregistreerd. Het aantal telefoongesprekken nam met bijna 12% toe tot 752 en het aantal e-mails is met 23% toegenomen tot 540. Het totaal aantal contacten met de Doping Infolijn is met 16% toegenomen tot 1292.

Het aantal vrouwelijke informatiezoekers stijgt
Het percentage vrouwelijke vragenstellers nam in 2008 bij de bellers sterk toe (van 41% naar 49%). Ook bij de e-mailers is een kleine stijging van het percentage vrouwelijke e-mailers genoteerd. Bij deze cijfers is een correctie uitgevoerd voor het aantal informatiezoekers waarvan geen geslacht is geregistreerd. Dit komt overeen met de trend die van 2000 tot 2007 werd gezien.

Meer topsporters weten de Doping Infolijn te vinden
Het percentage sporters dat gebeld heeft, is met bijna 5% toegenomen tot 45,6%. Het aantal ouders dat telefonisch contact zocht met de Doping Infolijn is met ruim 1% gestegen tot 17,3%. Het aantal bellers waarvan de achtergrond onbekend was, is met 4,2% afgenomen ten opzichte van 2007. 
Bij de e-mailers is het percentage sporters toegenomen met 2,8% tot 41,1%.
Het percentage topsporters steeg met 18% tot 77% en het percentage breedtesporters daalde met 18% tot 23% ten opzichte van 2007.

Veel vragen over anabole middelen en de dopinglijst
In 2008 werd er 12,6% minder vragen gesteld over anabole steroïden, maar deze dopingcategorie staat, evenals de voorgaande jaren, nog steeds op de eerste plaats met 21,0%. Opvallende stijgers in de top 5 van dopingcategorieën zijn de bèta-2 agonisten (+ 22,1%) en de stimulantia (+ 9,4%). 
De gespreksonderwerpen waarover de meeste vragen werden gesteld zijn de Dopinglijst (21,3%), gevolgd door de Medische dispensaties (16,2%), Voedingssupplementen (13,5%) en Werking en risico’s van dopingmiddelen (13,6%). Op de vijfde plaats vinden we een nieuwe binnenkomer: de Whereabouts met 6,2%.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Doping Infolijn
In de periode augustus 2007 tot februari 2008 zijn alle bellers en e-mailers van de Doping Infolijn gevraagd mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Een dergelijk omvangrijk onderzoek was nog nooit gedaan. Uit de resultaten bleek dat zowel de bellers als de e-mailers de Doping Infolijn als goed waardeerden. De bellers gaven de Doping Infolijn een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. De e-mailers zijn ook heel tevreden over de Doping Infolijn en geven een gemiddelde waardering van 8,2.

De kerngegevens over 2008 zijn hier te vinden.
Het rapport van het klanttevredenheidsonderzoek is hier te vinden.