Dopingwaaier 2009 verkrijgbaar

22 januari 2009

De dopingwaaier is sinds jaar en dag één van de belangrijkste instrumenten in de voorlichting aan sporters en begeleidend personeel over hun rechten en plichten op het gebied van doping(controles). De versie van 2009, met daarin alle belangrijke wijzigingen is nu verkrijgbaar.

In 2009 dient de nieuwe, herziene versie van de World Anti-Doping Code overal van kracht te zijn. De belangrijkste verandering in de nieuwe Code is dat deze er enerzijds op gericht is om sporters die doelbewust doping gebruiken zwaarder te straffen, terwijl er anderzijds ruimte is voor nuance door sporters die door onoplettendheid de fout ingaan niet onnodig zwaar te straffen. Hierin wordt echter wel meegenomen in hoeverre een sporter zelf de moeite heeft genomen op de hoogte te zijn van de meest recente dopingregels. Voorlichting is daarom belangrijker dan ooit! 

De dopingwaaier 2009 bevat alle belangrijke dopingregels, de dopinglijst van 2009, een lijst met toegestane medicatie en de dopingcontroleprocedure in tien stappen. Alle sporters in Nederland met een A-, B- of High Potential-status krijgen de waaier door de Dopingautoriteit toegestuurd. Daarnaast ontvangen alle sportbonden en Olympische Netwerken een oplage die zij naar eigen inzicht kunnen verspreiden onder topsporters, toptrainers, topcoaches en begeleiders en worden alle sportartsen in Nederland van de waaier voorzien.

De waaier is verder door een ieder te bestellen bij de Dopingautoriteit door €2,50 over te maken op rek.nr. 55.18.54.383 onder vermelding van bestelnummer 100, t.n.v. de Dopingautoriteit te Capelle aan den IJssel.

 

Dopingwaaier 2009 verkrijgbaar