Dopingautoriteit lanceert voorlichtingsfilms

30 september 2009

De Dopingautoriteit heeft een aantal films uitgebracht ten behoeve van de voorlichting van (aankomende) topsporters. De films zijn op één DVD uitgebracht en verspreid onder sportbonden en Olympische Netwerken. Ook zijn de films te zien tijdens voorlichtingsbijeenkomsten van de Dopingautoriteit en op de websites www.dopingautoriteit.nl en www.100procentdopefree.nl.

De voorlichtingsfilms maken deel uit van de campagne 100% Dope Free. De campagne heeft als doel de kennis van (aankomende) topsporters en hun begeleiders over de dopingregels en procedures te optimaliseren en hun afwijzende houding ten opzichte van doping te versterken. Tijdens een persbijeenkomst van de Dopingautoriteit op maandag 28 september werd de DVD gelanceerd.

Op de DVD, die 100% Dope Free heet, staat:
- De 100% Dope Free promotiefilm die het belang laat zien van een dopingvrije sport en roept sporters op hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen en zich hiervoor uit te spreken.
- De Dopingcontroleprocedure voorlichtingsfilm die laat zien hoe een dopingcontrole in Nederland in zijn werk gaat en maakt duidelijk wat de rechten en plichten van sporters hierbij zijn.
- De 100% Dope Free Ambassadeurs die zich uitspreken in korte statements voor een dopingvrije sport en vertellen waarom zij dit zo belangrijk vinden.

De DVD 100% Dope Free is bedoeld om sportbonden, Olympische Netwerken en andere sportorganisaties de mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige manier aandacht te besteden aan het onderwerp doping tijdens bijeenkomsten waar sporters, ouders en/of begeleiders aanwezig zijn.

De DVD is niet bedoeld als vervanging voor voorlichtingsbijeenkomsten die door de Dopingautoriteit worden georganiseerd, maar kan er wel aan bijdragen dat een groter publiek wordt bereikt. De film over de dopingcontroleprocedure is tevens te zien op de website van de Dopingautoriteit (klik hier). De Ambassadeursfilms zijn hier te bekijken.

De DVD 100% Dope Free is te bestellen door €10,- euro over te maken op rekeningnummer 55.18.54.383 t.n.v. Dopingautoriteit te Capelle aan den IJssel en o.v.v. bestelnummer 105. 

Voor meer informatie over de campagne 100% Dope Free, en het aanvragen van voorlichtingsbijeenkomsten kunt u contact op nemen met Alien van der Sluis, voorlichter topsport.

Dopingautoriteit lanceert voorlichtingsfilms