Jaarverslag Dopingautoriteit 2008

9 oktober 2009

Onlangs is het derde jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland verschenen: het Jaarverslag 2008. Zoals bekend, is de Dopingautoriteit in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichtingen Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en Doping Controle Nederland.

Het jaarverslag geeft een beknopt, maar informatief overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Dopingautoriteit in 2008. Het jaarverslag van de Dopingautoriteit is te downloaden van de website onder de sectie Organisatie/Jaarverslagen. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen door overmaking van € 7,50 naar rekeningnummer ABNAMRO 55.18.54.383 t.n.v. Dopingautoriteit te Capelle a/d IJssel, onder vermelding van bestelnummer 108. Na ontvangst van het totale bedrag wordt het jaarverslag opgestuurd.