Whereabouts aanleveren, wat houdt dat in?

13 november 2009

Topsporters en ook talenten kunnen van de Dopingautoriteit een brief ontvangen waarin hen wordt meegedeeld dat ze deel uit maken van de zogenaamde Testing Pool en dat zij whereabouts moeten aanleveren. Hierdoor kunnen deze sporters ook buiten de wedstrijden om op doping worden gecontroleerd. Waarom zijn dopingcontroles buiten wedstrijden nodig? Welke gegevens moeten sporters aanleveren?

Dopingcontroles buiten wedstrijden om
Voor een goed antidopingbeleid is het van belang ook buiten wedstrijdverband, dus tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie, dopingcontroles uit te voeren. Dopingcontroles buiten wedstrijden dienen om cleane sportbeoefening tijdens trainingsperioden te stimuleren. Sporters in de Testing Pool zijn daarom verplicht om periodiek hun contact- en verblijfsgegevens aan te leveren en voortdurend up-to-date te houden: de zogenaamde whereabouts. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 450 sporters opgenomen in de Testing Pool. Een sporter die deel uitmaakt van de Testing Pool, wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief van de Dopingautoriteit. In deze brief wordt de sporter uitvoerig voorgelicht waaraan hij of zij dient te voldoen.

Welke informatie moeten sporters aanleveren?
In het maandschema vanaf 1 januari 2010 dient de sporter aan te geven hoe de dagindeling er normaal uitziet, hetzij individueel, hetzij met het team. De sporter dient in ieder geval een 1-hour time slot (het Uur) en het adres waar hij of zij verblijft of overnacht in te vullen. Ook reguliere activiteiten, zoals wedstrijden, trainingen en school, studie of werk dienen aangegeven te worden.
Voor het 1-hour time slot dient de sporter een aaneengesloten periode van zestig minuten tussen 6.00 en 23.00 uur een specifieke locatie op te geven waarop hij of zij zeker beschikbaar is voor een dopingcontrole.

En als de sporter niet op de locatie is tijdens het 1-hour time slot?
Het is moeilijk om drie maanden vooruit al aan te geven waar een sporter zich exact op een gegeven uur bevindt. Daarom kan het 1-hour time slot tot één minuut van te voren worden gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 kan de sporter dit doen door in te loggen in zijn of haar sportergegevens of door een SMS-bericht te sturen. Wanneer de wijziging per SMS wordt doorgegeven, ontvangt de sporter een bevestigings-SMS of de wijziging is aangekomen en verwerkt kon worden.

En als het verblijfadres verandert?
Indien het verblijfs- of overnachtingsadres van een sporter wijzigt dient de sporter dit correct en volledig door te geven. Hij of zij kan zijn verblijfs- of overnachtingadres wijzigen door op de website in te loggen in zijn of haar eigen gegevens. Dit kan dagelijks gedurende 24 uur per dag.

Wat hoeft de sporter niet door te geven?
Een sporter hoeft bijvoorbeeld niet te melden dat hij boodschappen doet, koffie bij de buren drinkt, naar de dokter gaat of de bioscoop bezoekt, tenzij deze activiteit valt in de door de sporter aangegeven 1-hour time slot.
De sporter hoeft dus niet 24 uur per dag exact op te geven waar hij of zij is.

Wat gebeurt er bij gebrekkige informatieverstrekking?
Het niet goed en/of tijdig aanleveren van whereabouts leidt tot een foutieve inzending ofwel een filing failure. Het niet beschikbaar zijn op de in het 1-hour time slot aangegeven plek is een missed test. Wanneer een sporter binnen 18 maanden drie keer een filing failure en/of een missed test begaat, is dat een overtreding van het dopingreglement en volgt aangifte bij de tuchtcommissie. Deze kan een sanctie van 1 tot 2 jaar schorsing uitspreken.
Levert een sporter opzettelijk frauduleuze, incorrecte, onnauwkeurige en/of misleidende informatie aan, zoals een onjuist verblijfsadres, dan kan dit beschouwd worden als manipuleren. Manipulatie is ook een overtreding van het dopingreglement. Hiervoor kan een schorsing uitgesproken worden van 2 jaar.

Let op!
Ook als je niet tot de Testing Pool behoort, kun je buiten wedstrijdverband om worden gecontroleerd. Ook in die gevallen ben je gewoon verplicht medewerking te verlenen aan de dopingcontrole. Het feit dat een sporter dus geen whereabouts hoeft aan te leveren doet dus niet af aan de verplichting buiten wedstrijden om controles te ondergaan.