Wijzigingen in de dispensatieprocedure

24 december 2009

Vanaf 1 januari as. wordt de nieuwe Dopinglijst van kracht. Dat heeft ook gevolgen voor de dispensatieprocedure.

Als altijd wordt op 1 januari a.s. de nieuwe Dopinglijst van kracht. De verschillen met de Dopinglijst 2009 zijn over het algemeen klein, maar voor sporters die anti-astma middelen gebruiken heeft de nieuwe lijst wel belangrijke consequenties.

Het was het afgelopen jaar zo dat voor een aantal anti-astma middelen (de zgn beta2-agonisten) dispensatie moest worden aangevraagd. Daarvoor moest uitgebreide medische informatie worden meegestuurd, onder andere recente longfunctietesten. Het verzamelen van die informatie is vaak een lastig en tijdrovend proces.

Deze verplichting komt nu te vervallen voor de stoffen salbutamol en salmeterol.
Vanaf 1 januari volstaat een meldingsprocedure voor het gebruik van deze twee stoffen.

Het gaat dan vooral om veelgebruikte medicijnen als Airomir (salbutamol), Salbutamol (salbutamol), Serevent (salmeterol), Ventolin (salbutamol), maar ook Seretide (salmeterol/fluticason). De melding kan zonder artsenverklaring worden ingediend.

Voor formoterol en terbutaline (medicijnen zoals Bricanyl (terbutaline), Foradil (formoterol), Formoterol (formoterol), Oxis (formoterol) en Symbicort (formoterol/budesonide) geldt nog steeds dat er dispensatie moet worden aangevraagd, inclusief aanvullende informatie en recente longfunctietesten.

Meer informatie is vanaf 1 januari te vinden op www.dopingautoriteit.nl/gds