Jaarverslag Dopingautoriteit 2009

25 mei 2010

Onlangs is het vierde jaarverslag van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland verschenen: het Jaarverslag 2009.

Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Dopingautoriteit in 2009, en van de ontwikkelingen die daarbij van belang zijn geweest. Het jaarverslag van de Dopingautoriteit is te downloaden van de website onder de sectie Organisatie/Jaarverslagen. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen door overmaking van € 7,50 naar rekeningnummer ABNAMRO 55.18.54.383 t.n.v. Dopingautoriteit te Capelle a/d IJssel, onder vermelding van bestelnummer 109. Na ontvangst van het totale bedrag wordt het jaarverslag opgestuurd.