Vereniging voor Sportgeneeskunde en Dopingautoriteit tekenen convenant

26 januari 2011

De Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Dopingautoriteit hebben gisteren een convenant ondertekend waarin zij hun plannen voor nauwere samenwerking hebben vastgesteld.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) acht de preventie en bestrijding van dopinggebruik door sporters van groot belang. Aangezien de sportarts dicht bij de (top)sporter staat is het van belang dat deze voldoende relevante kennis op dit gebied heeft. Om die reden hebben de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Dopingautoriteit besloten hun al bestaande samenwerking in de komende tijd te intensiveren.

Gisteren ondertekenden Anja Bruinsma (directeur VSG) en Herman Ram (directeur Dopingautoriteit) het convenant ten kantore van de VSG in Bilthoven. De nauwere samenwerking zal in de komende jaren vooral zichtbaar worden in de sportgeneeskundige/sportmedische opleidingen. Ook zullen beide organisaties samenwerken bij het ontsluiten van dopinggerelateerde informatie via internet en andere kanalen. Daarnaast willen beide organisaties een of meer gezamenlijke projecten opzetten die dit onderwerp bestrijken. Tenslotte zal de Dopingautoriteit haar advisering aan sportartsen uitbreiden.

Beide organisaties zullen verder onderzoeken op welke gebieden hun samenwerking nog meer vruchten kan afwerpen.

Vereniging voor Sportgeneeskunde en Dopingautoriteit tekenen convenant