Fit!vak en de Dopingautoriteit tekenen convenant

23 juni 2012

Op 22 juni hebben Fit!vak en de Dopingautoriteit een convenant ondertekend. Hierin hebben zij hun plannen voor nauwere samenwerking voor de komende tijd vastgesteld. Beide organisaties achten een gezonde sportbeoefening van groot belang en daarbinnen past preventie en bestrijding van dopinggebruik.

Tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Fit!vak in Utrecht tekenden Ronald Wouters (directeur Fit!vak) en Herman Ram (directeur Dopingautoriteit) het convenant. Beide partijen willen zich door samenwerking meer inzetten om de preventie en bestrijding van dopinggebruik alsmede de gezondheid van fitnessers te bevorderen. Fitnessondernemers en zeker ook fitnessinstructeurs spelen in de preventie een belangrijke rol. De Dopingautoriteit zal – meer nog dan al het geval was – als vraagbaak en adviseur fungeren ten aanzien van dopingvraagstukken.

Fit!vak en de Dopingautoriteit tekenen convenant