Vertrouwenspunt Sport in gebruik genomen

21 mei 2014

Gisteren is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF in gebruik genomen. Bij het Vertrouwenspunt Sport kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Het kan daarbij gaan over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, seksuele intimidatie of over ander grensoverschrijdend gedrag. 

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. 

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je, ook anoniem, vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwars zit en welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken.  

Als sporter kun je op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:

  • (Vermoedens van) gebruik van dopingmiddelen door sporters;
  • (Vermoedens van) gebruik van verboden methoden;
  • (Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik;
  • (Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.);
  • (Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik;
  • (Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen;
  • Overige zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of methoden. 

Hierover praten is vaak moeilijk. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je ergens terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of gewoon voor een luisterend oor. Daarvoor heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport ingesteld.

Het Vertrouwenspunt Sport is telefonisch bereikbaar, via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), per mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Vertrouwenspunt Sport in gebruik genomen