Nederlands commentaar op Dopinglijst 2015

25 juli 2014

Jaarlijks stelt de Dopingautoriteit samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de AtletenCommissie van NOC*NSF een reactie op ten aanzien van de nieuw voorgestelde dopinglijst voor volgend jaar (2015). De definitieve Dopinglijst 2015 wordt door het WADA uiterlijk op 1 oktober 2014 bekend gemaakt.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt ieder jaar een nieuwe dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen in dit proces reacties geven en opmerkingen plaatsen. Namens Nederland wordt er traditioneel één gezamenlijke reactie geschreven.

De complete reactie van de Nederlandse partijen op de Dopinglijst 2015 is hier te vinden.

Belangrijkste adviezen

De drie belangrijkste adviezen voor de Dopinglijst 2015 zijn:

  1. Plaats de schildklierhormonen thyroxine (T4), tri-joodthyronine (T3), evenals de aanverwante hormonen TSH en TRH op de dopinglijst.
  2. Haal de groep S8. Cannabinoiden (wiet, hasj, marihuana) van de dopinglijst af.
  3. Splits de groep S2. Peptide Hormones, Growth Factors, Related Substances and Mimetics op

Criteria

In het opstellen van reactie wordt vastgehouden aan een vijftal criteria. De kernwoorden hierbij zijn duidelijkheid en transparantie. De vijf criteria zijn:

  • De Dopinglijst verbetert de mogelijkheid om valsspelende sporters (en bijbehorend begeleidend personeel) te betrappen door prioriteit te leggen op het criterium van prestatieverbetering
  • De Dopinglijst heeft zo min mogelijk invloed op de goedwillende sporters, wat betekent dat de lijst zo kort mogelijk is, maar zo lang als noodzakelijk
  • De Dopinglijst stelt zo min mogelijk voorwaarden/vereisten aan goedwillende artsen en ander begeleidend personeel
  • De Dopinglijst heeft zo min mogelijk invloed op de richtlijnen van goed medisch handelen en richt zich op het probleem van dopinggebruik binnen de sport
  • De Dopinglijst kan gemakkelijk uitgelegd worden aan sporters, het begeleidend personeel en het algemeen publiek, zodat deze groepen zich niet afzetten tegen het algemene anti-dopingbeleid.
Nederlands commentaar op Dopinglijst 2015