Onderzoek SV Spakenburg afgerond

11 februari 2015

De Dopingautoriteit heeft haar onderzoek naar mogelijke overtredingen van het KNVB-dopingreglement door leden van voetbalvereniging SV Spakenburg afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn kenbaar gemaakt aan de KNVB, en aan de interne onderzoekscommissie van SV Spakenburg.

In juni 2014 ontving de Dopingautoriteit informatie over mogelijk gebruik en/of mogelijke verstrekking van methylhexanamine binnen SV Spakenburg. Op 9 augustus 2014 verscheen in het NRC Handelsblad een artikel waarin globaal dezelfde informatie verwerkt was. 

Naar aanleiding van de ontvangen informatie is de Dopingautoriteit een onderzoek gestart naar deze zaak. In het kader van dit onderzoek zijn ruim 20 interviews afgenomen met direct of indirect betrokkenen, en is andere, schriftelijke, informatie verzameld. De aldus verkregen informatie is geanalyseerd en getoetst aan andere, reeds bij de Dopingautoriteit aanwezige of in de pers verschenen, informatie. Het onderzoeksrapport is op 10 februari 2015 verzonden aan de KNVB, en gepresenteerd aan de interne onderzoekscommissie van SV Spakenburg. 

De Dopingautoriteit concludeert dat de aanwezigheid van methylhexanamine kan worden bevestigd: het middel is minimaal tweemaal aanwezig geweest in de kleedkamer, en dat het middel ook daadwerkelijk gebruikt is, is meer dan aannemelijk. Het onderzoek heeft echter onvoldoende informatie gegenereerd om een tuchtprocedure tegen individuele personen op te starten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de kennis en know how ten aanzien van het onderwerp doping in de top- en hoofdklasse van het amateurvoetbal zeer beperkt is. Het verdient dan ook aanbeveling om deze kennis te vergroten middels voorlichting, onder andere met betrekking tot medicijngebruik, het gebruik van voedingssupplementen, en andere dopinggerelateerde onderwerpen. Binnenkort zal de Dopingautoriteit hierover nader overleggen met de KNVB. 

Het uitbrengen van dit eindrapport betekent overigens niet dat het onderzoek naar mogelijke overtredingen van het KNVB dopingreglement definitief is afgerond: de verkregen onderzoeksinformatie kan in samenhang met nieuwe of aanvullende informatie, met inachtneming van de verjaringstermijn, alsnog leiden tot enige toekomstige tuchtprocedure.

 

 

 

 

 

Onderzoek SV Spakenburg afgerond