Wijzigingen 2015

24 december 2014

Per 1 januari 2015 wijzigen zowel het Nationaal Dopingreglement als de WADA Dopinglijst. Het Nationaal Dopingreglement vormt het juridisch kader van het nationaal antidopingbeleid. Alle topsportbonden hebben een dopingreglement dat gebaseerd is op dit document. De WADA Dopinglijst is als bijlage onderdeel van dit Nationaal Dopingreglement.

Nationaal Dopingreglement

Per 1 januari 2015 treedt de Wereld Anti-Doping Code 2015 (Code 2015) in werking. Dit document vervangt de Code 2009. Gekoppeld aan de Code 2015 wordt in Nederland tegelijkertijd het Nationaal Dopingreglement 2015 (NDR 2015) van kracht. Het NDR kan gezien worden als de nationale vertaling van de Code en wordt door alle Nederlandse topsportbonden toegepast.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen uit de Code 2015 (en het NDR 2015) ten opzichte van de Code 2009.

1. Schorsingen voor ‘echte valsspelers’ liggen hoger (vier jaar in plaats van twee jaar). Daarnaast is er meer flexibiliteit in strafoplegging bij dopingovertredingen van andere aard. Dit zijn dus de overtredingen die naar alle waarschijnlijkheid niet zijn gepleegd met als doel de sportprestatie bewust te verbeteren

Voorbeeld meer flexibiliteit in strafoplegging

Als een positieve dopingtest het gevolg is van het gebruik van een met doping vervuild voedingssupplement, maar de sporter kan aantonen dat hij/zij het product heeft onderzocht op de aanwezigheid van verboden stoffen (bijvoorbeeld door het label te controleren en op internet te zoeken), dan kan het zo zijn dat de sporter een lagere straf krijgt (bijvoorbeeld slechts een waarschuwing) dan onder de Code 2009 het geval zou zijn.

De periode dat whereaboutsfouten blijven staan, is verkort van 18 maanden naar 12 maanden. Er geldt dus een periode van maximaal 12 maanden  waarbinnen minimaal drie maal een whereaboutsfout geconstateerd moet zijn, wil er sprake zijn van een dopingovertreding.

2. Er is meer aandacht voor de toepassing van de ‘Principes van Proportionaliteit’ en de ‘Mensenrechten’ binnen de anti-dopingregels. Dit betekent onder andere dat in een aantal gevallen specifieker omschreven is op welke groep topsporters (of overige personen) een bepaalde dopingregel exact van toepassing is.

3. Er ligt meer nadruk op het belang van onderzoek (investigation) en het gebruik van inlichtingen (intelligence) in de strijd tegen doping. Zo zijn de rolverdelingen en verantwoordelijkheden op dit gebied omschreven en is de verjaringstermijn voor dopingovertredingen verlengd van acht naar tien jaar.

4. Er is een betere juridische basis om begeleidend personeel - zoals artsen, coaches en verzorgers – te vervolgen binnen het juridisch kader van de sport. Daarnaast is het sporters verboden om ook buiten het georganiseerde netwerk van de sport samen te werken met begeleidend personeel dat geschorst is. Om deze veranderingen te bewerkstelligen zijn er ook twee nieuwe dopingovertredingen toegevoegd aan de Code: ‘Medeplichtigheid’ en ‘Verboden samenwerking’.

5. Er ligt meer nadruk op een nog slimmere inzet van de dopingcontroles door de anti-doping organisaties (ADO’s) en op slim gekozen testmenu’s (stoffen waarop getest wordt) voor de analyse van de bloed- en urinemonsters (samples). Met andere woorden, er ligt meer nadruk op de effectiviteit van de ingezette dopingcontroles en de analyses van de laboratoria.

6. De balans tussen de belangen van de Internationale Federaties enerzijds en de Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) anderzijds, is duidelijker omschreven en schappelijker gemaakt. Zo worden afgegeven medische dispensaties (TUEs) – waar dat in de Code 2009 niet altijd duidelijk was -  praktisch altijd wederzijds erkend. Dit voorkomt dat een sporter voor hetzelfde medicijngebruik bij meerdere organisaties een dispensatie dient aan te vragen.

7. De regels zijn daar waar mogelijk duidelijker en bondiger omschreven.

Het Nationaal Dopingreglement 2015 is hier te vinden op de. De Wereld Anti-Doping Code 2015 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

WADA Dopinglijst

De WADA Dopinglijst krijgt over het algemeen één keer per jaar een update. Er kunnen dan stoffen en methoden aan de lijst worden toegevoegd of van de lijst verdwijnen. Wijzigingen worden gewoonlijk per 1 januari doorgevoerd, en ook in 2015 is dit het geval. De Dopinglijst 2015 wordt dus per 1 januari 2015 van kracht.

Algemeen

De WADA Dopinglijst 2015 bevat slechts minieme aanpassingen ten opzichte van de Dopinglijst 2014. Praktisch gezien zal er voor de meeste sporters niets veranderen. Hieronder worden de grootste veranderingen benoemd.

Alcohol

Per 1 januari 2015 is het gebruik van alcohol niet meer verboden in de sport karate. Wel blijft het gebruik van alcohol binnen wedstrijdverband verboden voor:

 • Luchtvaart
 • Boogschieten
 • Autosport
 • Motorsport
 • Powerboaten

Bètablokkers

Het gebruik van bètablokkers is per 1 januari 2015 binnen wedstrijdverband verboden bij een aantal disciplines van de World Underwater Federation (CMAS). De betreffende disciplines zijn:

 • Freediving (constant-weight apnoe met of zonder vinnen, dynamic apnoe met of zonder vinnen, free immersion apnoe, Jump Blue apnoe, static apnoe en variable weight apnoe)
 • Spearfishing
 • Target shooting

Het gebruik van bètablokkers blijft daarnaast verboden voor:

Binnen en buiten wedstrijdverband

 • Handboogschieten
 • Schietsport

Alleen binnen wedstrijdverband

 • Autosport
 • Biljart (alle disciplines)
 • Darts
 • Golf
 • Skiën / snowboarden (skispringen, freestyle aerials/halfpipe en snowboard halfpipe/big air)

 De Dopinglijst 2015 is vanaf 1 januari 2015 hier te vinden.

Wijzigingen 2015