Dopingautoriteit publiceert Memorie van Toelichting bij Nationaal Dopingreglement

22 december 2015

Heden heeft de Dopingautoriteit een Memorie van Toelichting bij het Nationaal Dopingreglement (NDR) gepubliceerd, onder de titel Nationaal Dopingreglement: tekst en commentaar. Deze Memorie van Toelichting is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die met het Nationaal Dopingreglement te maken heeft, en meer in het bijzonder voor alle juristen (advocaten, tuchtrechters, etc.) die ermee werken.

Bij dopingregels gaat het om relatief complexe regelgeving. In het Nationaal Dopingreglement zijn de regels van de World Anti-Doping Code verwerkt, en bij de interpretatie van het reglement moet deze Code dan ook regelmatig worden betrokken. Om deze reden bevat de Memorie van Toelichting de toelichting en commentaren die de Code bevat bij de verschillende artikelen die uit de Code zijn overgenomen in het NDR. Daarmee beoogt de Memorie van Toelichting het gebruik van het NDR te vereenvoudigen. De Memorie van Toelichting bevat de integrale tekst van het reglement en geeft daarbij artikelsgewijs toelichting. 

De Memorie van Toelichting is hier te vinden.

Dopingautoriteit publiceert Memorie van Toelichting bij Nationaal Dopingreglement