Coach negatief!

20 december 2017

Zetten sporters een prachtige prestatie neer? Dan krijgen ze zelf vaak de meeste aandacht. Logisch! Toch is de rol van de sportbegeleiders vaak minstens zo belangrijk. Dit geldt ook als het gaat om een schone sport. Want met de juiste begeleiding kunnen we een hoop dopinggevallen voorkomen.

Niet alleen sporters moeten zich aan de dopingregels houden. De regels gelden namelijk ook voor alle andere leden van de sportbond. Denk hierbij aan coaches, managers, bestuursleden, artsen, fysiotherapeuten of verzorgers. Ze zullen niet snel ‘positief’ testen als gevolg van een dopingcontrole. Maar handelen ze bijvoorbeeld in doping, dienen ze doping toe of helpen ze sporters om een dopingcontrole te ontwijken? Dan kunnen ze net als sporters een jarenlange schorsing krijgen.

Lijst van geschorste begeleiders

Het is binnen de sport verboden om met geschorste sportbegeleiders samen te werken. Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) noemt deze dopingovertreding ‘prohibited association’ oftewel ‘verboden samenwerking’. WADA maakt om deze reden elk kwartaal een internationale lijst van alle sportbegeleiders die een dopingschorsing uitzitten. Deze ‘prohibited association list’ vind je op de website van WADA. Op de website van de Dopingautoriteit is de lijst te vinden via www.dopingautoriteit.nl/geschorstebegeleiders.

Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport voor coaches

Maar natuurlijk voorkomen we liever dat sportbegeleiders een dopingovertreding maken. Daarom hebben we met NOC*NSF de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) voor coaches ontwikkeld. Deze leerlijn houdt in dat we dopingvoorlichting kunnen verzorgen binnen trainer-coachopleidingen op niveau 3, 4 en 5. Daarmee krijgt de trainer of coach automatisch de kennis, vaardigheden en houding op dopinggebied die horen bij het specifieke niveau van de betreffende opleiding. Er komt telkens een stapje bij.

Aan de slag

Ben je betrokken bij de opleidingsstructuur van een sportbond? Ga dan na of dopingvoorlichting hier onderdeel van is. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de Dopingautoriteit (l.spruijt@dopingautoriteit.nl) voor meer informatie, of om voorlichtingen aan te vragen. Samen staan we immers sterker voor een schone sport.

Coach negatief!