Eerste fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage ingediend

2 maart 2012

Het proces van de herziening van de World Anti-Doping Code (Code) is gestart. Namens Nederland hebben de Dopingautoriteit, VWS, NOC*NSF en de NOC*NSF Atletencommissie een schriftelijke bijdrage ingediend bij het World Anti-Doping Agency (WADA).

Het proces van de herziening van de Code kent drie consultatierondes en loopt van 1 december 2011 tot november 2013. Alle stakeholders van WADA krijgen elke ronde de gelegenheid hun standpunten en/of ideeën in te brengen. Voor Nederland zijn dat het ministerie van VWS, NOC*NSF (met een aparte positie voor de Atletencommissie) en de Dopingautoriteit. Zij hebben afgesproken tijdens het hele herzieningsproces ernaar te streven om met één standpunt namens Nederland te komen.

De Nederlandse bijdrage stelt de wenselijkheid van meer flexibiliteit en proportionaliteit in de Code centraal. De Code heeft in de afgelopen jaren zeer veel bijgedragen aan de harmonisering van het mondiale antidopingbeleid, maar de Nederlandse stakeholders zijn van mening dat het noodzakelijk is dat de Code meer ruimte gaat bieden voor ‘maatwerk’.

Flexibilisering van de Code is nodig om het mondiale antidopingbeleid effectiever te maken. Zo bestaan er internationaal verschillende rechtssystemen en ook de organisatie van de sport verschilt per land. De Code moet meer rekening houden met die verschillen en hier flexibeler mee omgaan.

Verder stelt Nederland zich op het standpunt dat bij het opstellen van de dopinglijst meer de nadruk moet komen te liggen op het criterium van de prestatiebevordering. Dat moet leiden tot een kortere maar robuustere dopinglijst.

De volledig reactie namens Nederland vindt u hier.

De eerste consultatieronde sluit 15 maart a.s. WADA zal alle input vervolgens verwerken tot een eerste concept versie van de herziene Code. Alle stakeholders krijgen tussen 1 juni en 10 oktober 2012 de gelegenheid om op deze versie te reageren.

Eerste fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage ingediend