Uitkomsten NADO Summit

31 augustus 2016

De leiders van 17 Nationale Anti-Doping Organisaties, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, zijn twee dagen bijeen geweest in Kopenhagen om voorstellen te formuleren voor hervorming van het mondiale antidopingbeleid. De aanbevelingen van de deelnemers aan deze bijeenkomst zullen in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

De uitkomsten van het onderzoek van de WADA Independent Commission (onder voorzitterschap van Richard McLaren) naar de situatie in Rusland hebben duidelijk gemaakt dat het bestaande anti-dopingsysteem niet is ingericht voor het aanpakken van het soort corruptie dat in Rusland is aangetroffen.

De deelnemers aan deze NADO Summit hebben de belangrijkste conclusies verwoord in een Press Release dat hier te vinden is.

Uitkomsten NADO Summit