Positief: de tuchtprocedure van A-monster tot schorsing

18 oktober 2017

Stel: je ontvangt een brief van de Dopingautoriteit waarin staat dat je positief bent getest bij een urinecontrole. Wat ging daar dan aan vooraf? En wat zijn de volgende stappen? De Dopingautoriteit heeft een animatie ontwikkeld waarin dit wordt uitgelegd.

Je kunt de animaties en overige video's van de Dopingautoriteit onder andere vinden op de website van de Dopingautoriteit en op YouTube. Sportorganisaties mogen ze vrij gebruiken voor het voorlichten van hun achterban. Bijvoorbeeld door ze te embedden op de eigen website of in de eigen nieuwsbrief.

Positief: de tuchtprocedure van A-monster tot schorsing

Meer informatie over de tuchtprocedure vind je hier.

Achtergrond

De animatievideo is ontwikkeld binnen het actieplan Samen voor een schone sport. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Dopingautoriteit, NOC*NSF, Atletiekunie, Biljartbond (KNBB) en de Fitnessbranche (NL Actief). Het doel is het aanpakken van sport-specifieke dopingaspecten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Positief: de tuchtprocedure van A-monster tot schorsing