Meldpunt veilige sport mag naam beschuldigde niet meer verwerken (2)

11 oktober 2023 13:00:01

N i e u w bericht, meer informatie in 1e, 4e en 5e alinea, inclusief reactie NOC*NSF

DEN HAAG (ANP) - Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) waar melding kan worden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport, is gestopt met de verwerking van namen en andere gegevens van beschuldigden. Dat komt doordat het registreren van bepaalde persoonsgegevens in het systeem onrechtmatig was, schrijft demissionair sportminister Conny Helder in een Kamerbrief. Het meldpunt is onderdeel van NOC*NSF.

Sinds 22 september hebben de gebruikers van het systeem, naast het meldpunt zijn dat de sportbonden, geen toegang meer tot de persoonsgegevens van beschuldigden van wangedrag. Die gegevens zijn ook verwijderd uit de oude en lopende dossiers, schrijft Helder.

Melders van wangedrag kunnen nog wel bij het CVSN terecht en hun verhaal doen. Eventueel worden ze doorverwezen naar het tuchtrecht, de politie of hulpverlening. Ze krijgen hierin begeleiding. "Dit laat onverlet dat ik mij toch zorgen maak over de consequenties", aldus Helder.

"CVSN kan nog wel signaleren als binnen een bond, vereniging of sportprogramma meerdere meldingen over een beschuldigde binnenkomen, en kan dit signaal ook blijven doorgeven." Maar alle gegevens over de beschuldigde of betrokkenen, zoals namen, functies of woonplaatsen, worden niet meer gemeld. "Hierdoor is het voor de betreffende organisatie die de melding ontvangt moeilijker om naar aanleiding van het signaal gerichte acties te ondernemen, bijvoorbeeld door het proactief informeren van een nieuwe werkomgeving bij ernstige vermoedens", schrijft Helder.

Volgens NOC*NSF mag het meldpunt wel de melding registreren, maar als er sprake is van (vermoedens van) strafbare feiten moeten alle persoonsgegevens achterwege blijven. "Omdat die scheidslijn heel moeilijk te maken is, registreert het meldpunt tijdelijk helemaal geen gegevens van beschuldigden", aldus een woordvoerster. De organisatie zoekt nu samen met de minister naar oplossingen om persoonsgegevens wel te mogen registreren. Mogelijk kan er een tijdelijke vergunning via de Autoriteit Persoonsgegevens worden verstrekt totdat er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van alle gegevens.

De minister is zelf al enige tijd bezig om een nieuw onafhankelijk integriteitscentrum voor de sportsector op te richten. Ze kijkt of er ook andere meldpunten op haar terrein zijn die dit knelpunt hebben. Tegelijk heeft ze collegaministers hiervoor gewaarschuwd.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2023