Dopingautoriteit: historisch akkoord (3)

14 januari 2013

UCI WORLD TOUR

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 3e alinea

NIEUWEGEIN (ANP) - Directeur Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit juicht de gezamenlijke aanpak in het Nederlandse wielrennen van dopingpraktijken uit het verleden van harte toe. ,,Dit is een historisch akkoord'', liet hij maandag weten in het Huis van de Sport in Nieuwegein. ,,Bij mijn weten is het nog niet eerder voorgekomen in de internationale sportwereld dat professionele ploegen en de betreffende bond op dopinggebied concrete afspraken hebben gemaakt en op één lijn zitten wat betreft de uitvoering ervan.''

De Dopingautoriteit vervult geen rol bij het invullen van de vragenlijst over het mogelijke dopingverleden van (oud-)renners, ploegleiders, artsen en ander personeel in het huidige peloton. ,,We zullen de antwoordformulieren uiteraard wel opslaan in ons archief'', gaf Ram aan. ,,Indien nodig zullen we ook vervolgafspraken maken met betrokken personen als problemen uit het verleden zich aandienen. Maar de werkgever dient ervoor te zorgen dat alle vragenlijsten voor 1 april worden ingevuld.''

Ram zei niet te verwachten dat zich plotseling een stuk of 50 dopingzondaars uit het (recente) verleden zullen aandienen. ,,Veel renners zeggen al jaren nee en zullen dat ook volhouden. Vaak ook terecht, omdat ze nooit hebben gebruikt. Maar toch ben ik wel optimistisch over het resultaat van deze gezamenlijke aanpak. Het pakket aan voorwaarden om schoon schip te maken, is optimaal. Het vormt nu een goede basis om de waarheid te vertellen, zeker ook als de overtredingen wat langer geleden zijn. Dan zijn de gevolgen alleszins redelijk, maar nog niet gemakkelijk. Als je voor 2008 hebt gebruikt en dat nu toegeeft, word je niet ontslagen. Dat zal in de meeste gevallen allesbepalend zijn.''

Ram: ,,Bovendien zijn er schikkingen mogelijk, als iemand volledig meewerkt en alle openheid van zaken geeft van wat er is gebeurd. Dan kun je tot opschorting van een belangrijk deel van de straf komen, tot maximaal driekwart van de vaste sanctie.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2013