Jaarrekeningen (inclusief Wnt-opgave)

Als zbo maakt de Dopingautoriteit ieder jaar voor 15 maart een jaarrekening op en stuurt deze naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De jaarrekening wordt formeel goedgekeurd door een accountant. Onderdeel van de jaarrekening is de wettelijk verplichte opgave van de Wnt-gegevens (Wet Normering Topinkomens).

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019