Vragen? E-mail de Doping Infolijn: dopingvragen@dopingautoriteit.nl
https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/whereabouts

Whereabouts appWhereabouts

Klik hier om direct naar de inlogpagina te gaan

Algemeen

Wat zijn whereabouts?

De whereabouts – voorheen ook wel sportergegevens genoemd - zijn kortweg gegevens over de locaties waar een sporter zich zal bevinden. Dat kan thuis zijn, maar ook waar en op welke tijdstippen een sporter traint, wanneer hij of zij wedstrijden, reisdagen en/of vakantiedagen heeft.

Waarom?

Bij dopingcontroles wordt er onderscheid gemaakt in controles binnen wedstrijdverband (in-competition) en buiten wedstrijdverband (out-of-competition). Met deze laatste worden onder meer controles tijdens trainingen en thuis bedoeld. Deze out-of-competition dopingcontroles worden steeds belangrijker in de bestrijding van doping. Om de out-of-competition controles goed in te kunnen plannen én uit te voeren zijn de verblijfsgegevens van sporters noodzakelijk. 

Wie?

Sporters die behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren onder andere sporters met een A-, Selectie- en HP-status van NOC*NSF die aangesloten zijn bij de zgn. whereaboutsbonden (bonden waarvan de sporters een whereaboutsverplichting hebben). Of een sporter lid is van deze Testing Pool en vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel bekend gemaakt middels een aangetekende brief van de Dopingautoriteit. In de brief staat ook de gebruikersnaam en het wachtwoord, zodat de sporter in kan loggen in het whereabouts-systeem van de Dopingautoriteit. Als een sporter op enig moment niet meer tot de nationale Testing Pool behoort, wordt dat ook schriftelijk door de Dopingautoriteit doorgegeven. 

Wat houdt de verplichting exact in?

Sporters geven hun contact- en verblijfsgegevens door in het whereaboutssysteem van de Dopingautoriteit. De sporter vult uiterlijk op een vooraf bepaalde datum de whereabouts voor een heel kwartaal in en kan vervolgens 24 uur per dag op de website deze gegevens up-to-date houden. 

Per kwartaal dient in ieder geval de volgende informatie aangeleverd te worden:

  • Een correct en actueel postadres, waar de sporter ook bij verblijf in het buitenland post kan (laten) ophalen en (laten) lezen;
  • Voor elke dag het volledige adres van de locatie waar de sporter verblijft. Dit kan een thuislocatie zijn, maar ook de locatie van een hotel op een trainingslocatie, of het adres van ouders of partner;
  • Voor elke dag het 60-minute time slot (het Uur): voor een aaneengesloten periode van zestig minuten een specifieke locatie waarop de sporter zeker beschikbaar is voor een dopingcontrole;
  • Het wedstrijdschema van de sporter inclusief de adressen van de wedstrijdlocaties;
  • De namen en adressen van locaties waar de sporter reguliere activiteiten uitvoert, zoals trainen, werken en/of studeren;
  • De tijdstippen waarop deze reguliere activiteiten plaatsvinden.

Wat zijn de gevolgen voor het niet of onjuist aanleveren van de whereabouts?

Op basis van de door de sporter verstrekte informatie kan een Doping Controle Official (DCO) verschijnen op de door de sporter opgegeven plaats en tijd. Als een sporter dan niet aanwezig is op de locatie en het tijdstip van het aangegeven ‘Uur’ kan een missed test worden genoteerd. Ook het niet (volledig, correct en/of tijdig) doorgeven van whereabouts of het niet aanwezig zijn op de locatie en het tijdstip buiten het ‘Uur’ is een overtreding van het dopingreglement. Dit wordt een filing failure genoemd. Uiteraard ontvangt de sporter een brief van de Dopingautoriteit indien hij of zij een missed test of whereaboutsfout heeft begaan. Driemaal een filing failure en/of missed test binnen 12 maanden leidt tot aangifte bij de tuchtcommissie van de sportbond van de sporter. De tuchtcommissie zal vervolgens de strafmaat bepalen. Er kan hiervoor een schorsing tot twee jaar opgelegd worden. 

Whereabouts App

Eind 2011 lanceerden de Nederlandse Dopingautoriteit, Logica, InnoSportNL en NOC*NSF na een intensieve testperiode de Whereabouts App. Inmiddels is deze App compatible met de drie grote platforms - iPhone, Android en BlackBerry. De versies hebben dezelfde functionaliteit en kennen slechts minimale verschillen, zoals de platformafhankelijke responstijd.

Het opgeven van whereabouts kan met de computer, via SMS en dus ook met de Whereabouts App. De App laadt onder meer - op basis van de GPS-gegevens en na goedkeuring van de sporters - automatisch de actuele verblijfplaats en herinnert de sporters aan hun whereaboutsverplichting door het zenden van reminders. Een pincode beveiligt de privacy van de gegevens. De Whereabouts App is een succesvol voorbeeld van sportinnovatie, mogelijk gemaakt dankzij een unieke samenwerking tussen het Nederlandse bedrijfsleven en de sportwereld.

De App is te downloaden via de 'App stores' van de verschillende aanbieders. Een direct link naar de Apps is hieronder te vinden.

Veel gestelde vragen

Wat betekent Testing Pool?

Dopingcontroles in Nederland worden vooral, maar niet uitsluitend, ingezet binnen de absolute top van de Nederlandse sport: de Nationale Testing Pool. Als een sporter in de Testing Pool zit, wordt de sporter hiervan op de hoogte gebracht middels een brief van de Dopingautoriteit. In deze brief staat waaraan de sporter die lid is van de Testing Pool moet voldoen. Dit kunnen één of meerdere van de volgende verplichtingen zijn:

  • De sporter moet ervoor zorgen dat de Dopingautoriteit altijd beschikt over de actuele woongegevens en het correspondentieadres en de sporter moet per kwartaal de zogenaamde whereabouts doorgeven aan de Dopingautoriteit;
  • De sporter moet vóóraf dispensatie aanvragen voor het gebruik van geneesmiddelen waarin een dopinggeduid middel is verwerkt;
  • De sporter moet regelmatig deelnemen aan een voorlichtingsactiviteit van de Dopingautoriteit.

Pas wanneer een sporter een brief gehad heeft van de Dopingautoriteit waarin staat dat de sporter uittreedt uit de Testing Pool vervallen ook de bijbehorende verplichtingen.

Mijn teamgenoten hebben allemaal een brief gehad dat ze hun whereabouts moeten aanleveren, maar ik niet. Hoef ik nu niets aan te leveren?   

Ben je topsporter en behoor je net als je teamgenoten tot de nationale Testing Pool (NTP) en heb je géén brief ontvangen, dan kun je contact opnemen met de Dopingautoriteit (tel: 010-2581861; e-mail:sportergegevens@dopingautoriteit.nl). Je bent dan naar alle waarschijnlijkheid wel verplicht om de whereabouts aan te leveren. Let op! Ook al hoef je misschien op dit moment nog geen whereabouts aan te leveren, dan kan er reglementair evengoed nu al een out-of-competition controle plaatsvinden, die je  verplicht bent te ondergaan.

Ik heb een brief van de Dopingautoriteit ontvangen waarin staat dat ik mijn whereabouts moet gaan aanleveren, maar ik heb geen gebruikersnaam en wachtwoord om op de site in te loggen?

De betreffende brief is dubbelzijdig bedrukt. Op de achterzijde van de eerste pagina vind je jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Bewaar deze brief goed, want hij wordt maar eenmalig verstuurd! Nadat je ingelogd bent kun je jouw gebruikersnaam en wachtwoord eventueel wijzigen. Vergeet dan niet ook de ‘secret question’ in te vullen voor het geval je jouw wachtwoord vergeet! 

Mijn wachtwoord en gebruikersnaam werken niet. Wat moet ik doen?
Pak je brief erbij en probeer nog een keer in te loggen. Let er daarbij goed op dat jouw gebruikersnaam en wachtwoord hoofdlettergevoelig zijn. Verwar ook de letter O niet met de nul! Indien het vervolgens nog niet lukt, en je bent wel al eerder ingelogd geweest, dan ga je naar de help-functie onder de balk waar je jouw gebruikersnaam etc. in moet vullen. Via deze button kom je bij jouw zelf verzonnen ‘secret question’ en krijg je jouw wachtwoord.

Ben je nog niet eerder ingelogd of lukt het bovenstaande niet, dan kun je contact opnemen met de Dopingautoriteit (tel: 010-2581861; e-mail: sportergegevens@dopingautoriteit.nl). Hij kan je dan na verificatie van enkele gegevens helpen of indien nodig jouw gebruikersnaam en wachtwoord resetten, waarna je weer in kunt loggen met de gegevens die in de door jouw ontvangen brief vermeld staan. Houd deze brief met de inloggegevens dus bij de hand! 

Ik moet mijn whereabouts ook al doorgeven aan mijn internationale bond. Stuurt de internationale bond deze whereabouts door of moet ik ze apart invullen?  
Als sporter ben je primair gebonden aan de nationale regelgeving van jouw bond, waartoe o.a. het dopingreglement behoort. Op basis daarvan ben je dus gehouden jouw whereabouts bij de Dopingautoriteit aan te leveren. Daarnaast kan het zijn dat jouw internationale bond jou die verplichting ook oplegt. Indien je als sporter behoort tot de internationale Testing Pool (ITP) van je internationale federatie of daar in de toekomst toe gaat behoren, en tevens deel uitmaakt van de nationale Testing Pool, dient dit door de sporter te worden medegedeeld aan de Dopingautoriteit. Na overleg tussen de bond en de internationale federatie zal worden vastgesteld bij wie de sporter zijn whereabouts dient aan te leveren.

Ik ben gestopt met sport/mijn status is afgelopen. Tot hoe lang moet ik mijn whereabouts aanleveren?
Als lid van de Nationale Testing Pool (en geen lid van de Internationale Testing Pool) eindigt jouw whereaboutsverplichting bij de Dopinautoriteit pas op het moment dat je daarover een aangetekende brief van de Dopingautoriteit hebt ontvangen. Het kan dus zijn dat je na het verlies van je status bij NOC*NSF nog enige tijd whereabouts moet aanleveren.

Heb je besloten om jouw sportloopbaan te beëindigen, dan kun je dit bij de Dopingautoriteit aangeven. Hiervoor vul je een formulier ‘Beëindiging actieve sport carrière’ in. Dit formulier kun je aanvragen bij de Dopingautoriteit (tel: 010-2581861; e-mail: sportergegevens@dopingautoriteit.nl) of downloaden op de website waar je jouw whereabouts invult. Ook in dit geval eindigt de whereaboutsverplichting pas op het moment dat je daarover een aangetekende brief van de Dopingautoriteit hebt ontvangen.

Wat wordt er bedoeld met ADAMS?

De afkorting ADAMS staat voor Anti-Doping Administration and Management Systeem. Dit is een online administratiesysteem dat door WADA, diverse Internationale Federaties en Nationale Anti-Doping Organisaties wordt gebruikt. Via ADAMS kunnen topsporters hun whereabouts aanleveren, maar ook hun dispensaties regelen. 

In Nederland wordt (nog) niet met ADAMS gewerkt. ADAMS is een wereldwijd systeem. Het is momenteel niet duidelijk of in alle landen de persoonsgegevens op dezelfde wijze worden beschermd als in Nederland. In Nederland is daarom een eigen online systeem voor het aanleveren van whereabouts in gebruik voor sporters die alleen in de Nederlandse Testing Pool zijn opgenomen.

Voor meer informatie omtrent de regelgeving over whereabouts: Whereaboutsbijlage

Follow us: