Conferentie herziening Wereld Anti-Doping Code afgesloten met Persconferentie

7 februari 2007

Op maandag 12 en dinsdag 13 februari 2007 organiseert de Nederlandse Dopingautoriteit, samen met de Raad van Europa, een internationale Conferentie over de herziening van de Wereld Anti-Doping Code. De Conferentie wordt georganiseerd in de Amsterdam ArenA.

De Conferentie is besloten: alleen vertegenwoordigers van overheden en van Nationale Anti-Doping Organisaties worden toegelaten. Na afloop van de Conferentie zal – bij voldoende belangstelling – een Persconferentie worden georganiseerd.

Deze persconferentie zal plaatsvinden op dinsdag 13 februari 2007, om 17.00 uur in de Amsterdam ArenA. Geïnteresseerde journalisten kunnen zich met een antwoordmail hiervoor aanmelden.

Naar verwachting zullen ruim 100 vertegenwoordigers uit zo’n 40 landen aan de Conferentie deelnemen. Naast landen die lid zijn van de Raad van Europa wordt ook een aantal andere, niet-Europese landen verwacht, alsmede vertegenwoordigers van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp (VWS) zal de opening verrichten.

De huidige Wereld Anti-Doping Code werd vastgesteld in november 2003 en blijft van kracht tot en met 31 december 2007. Op 15 januari 2007 publiceerde WADA het eerste concept van de nieuwe Code (“Draft 1.0”), en dit concept zal het uitgangspunt vormen voor de Conferentie in Amsterdam.

Met de Conferentie in Amsterdam wordt gestreefd naar de formulering van een gezamenlijk Europees standpunt over de nieuwe Code. Dat standpunt zal aan WADA gepresenteerd worden. Onderwerpen van de Conferentie zijn o.a. de Lijst met verboden middelen, Overtredingen en sancties, Communicatie, Educatie en de Rol van overheden. Omdat rondom het onderwerp Overtredingen en sancties een aantal betrekkelijk ingrijpende wijzigingen wordt voorgesteld, mag worden aangenomen dat aan dit onderwerp bijzondere aandacht zal worden besteed.