Nederland pleit voor veranderingen in dopinglijst

31 juli 2007

NOC*NSF, de NOC*NSF atletencommissie, het Ministerie van VWS en de Dopingautoriteit, hebben gezamenlijk gepleit voor veranderingen in de dopinglijst. Het gaat specifiek om regels omtrent cannabis, corticosteroïden en finasteride. Of deze opmerkingen opvolging zullen vinden, zal blijken in oktober wanneer de definitieve dopinglijst voor het jaar 2008 bekend wordt gemaakt.

Iedere zomer krijgen de partijen die akkoord zijn gegaan met de Wereld Anti-Doping Code de gelegenheid om commentaar te geven op de door het Wereld-Anti Doping Agentschap (WADA) voorgestelde dopinglijst. Een comité van een elftal wetenschappers beoordeelt vervolgens alle commentaren, waarna het uitvoerend comité van WADA de nieuwe dopinglijst vaststelt. De nieuwe lijst wordt meestal op 1 oktober bekend gemaakt, en treedt vervolgens in werking op 1 januari van het volgend jaar.

Cannabis
Zoals ieder jaar is er door de Nederlandse partijen gepleit voor het verwijderen van cannabis van de dopinglijst. Dit onderwerp blijft terugkeren bij vele internationale discussies, en er zijn wereldwijd sterk verschillende ideeën over de status die cannabis zou moeten hebben in de sport. Er is dit jaar besloten om een ja/nee discussie te vermijden. Het voorstel is om cannabis een aparte status te geven, waarbij een eerste overtreding niet zou moeten leiden tot een automatische schorsing, maar tot een waarschuwing. Dit voorstel is voorgesproken met verschillende landen, waaronder het Verenigd Koningrijk, Nieuw-Zeeland, Zweden en Canada. Ook deze landen zullen een soortgelijk voorstel doen.

Glucocorticosteroïden
Ook een ieder jaar terugkerende discussie is de status van glucocorticosteroïden, een groep ontstekingsremmers die vaak wordt voorgeschreven bij verschillende medische klachten. Er zijn aanwijzingen dat deze middelen worden misbruikt in sommige sporten, maar toch zijn zij voor alle sporterts verboden. Dit zorgt ervoor dat vele sporters officieel dispensatie moeten aanvragen zodra het medisch noodzakelijk is dat zij een medicijn uit deze groep moeten gebruiken. Het wetenschappelijk bewijs voor een prestatiebevorderend effect van deze middelen is flinterdun. Ook deze groep geneesmiddelen zou een andere status moeten krijgen op de dopinglijst.

Finasteride
Tevens is gevraagd om de stof finasteride te beschouwen als een specifieke stof, wat de mogelijkheid opent om een sporter die positief test op deze stof een lagere sanctie te geven. Deze stof wordt in Nederland meer en meer voorgeschreven voor mannen met beginnend haarverlies, waarbij niet altijd wordt stilgestaan dat het ook een dopinggeduide stof is. De Dopingautoriteit waarschuwt hier regelmatig voor, maar het is eerlijker voor een sporter als er ook in het traject na een controle rekening kan worden gehouden met het feit dat dit middel vaak te goeder trouw wordt ingenomen. 

Nieuwe Code
Of deze opmerkingen enig resultaat zullen hebben, hangt mede af van de reacties van andere partijen. Vooralsnog lijkt het erop dat het WADA weinig veranderingen op het oog heeft voor volgend jaar. In het voorstel van WADA voor de dopinglijst 2008 worden drie mogelijke nieuwe variaties geschetst van de regelgeving rondom de stimulantia pseudo-efedrine en cathine (het eerste middel is op dit moment toegestaan, het tweede is verboden). Aangezien beide middelen in Nederland geen reguliere geneesmiddelen zijn, is dit een minder belangrijk onderwerp voor de Nederlandse sporters. Verder stelt WADA enkele tekstuele veranderingen voor en op verzoek van de betreffende internationale federatie zal het vanaf 1 januari toegestaan zijn om alcohol te drinken voor een Jeu de Boules wedstrijd. Hiertegen hebben de Nederlandse partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen dopinggebruik in de sport weinig bezwaar. Wel zien zij juist nu, op het moment dat de Wereld Anti-Doping Code wordt herzien, als het ideale moment om enkele veranderingen door te voeren bij de dopinglijst. Vier jaar geleden, bij de eerste dopinglijst die gepubliceerd werd onder verantwoordelijkheid van het WADA, is na een soortgelijke consultatieronde besloten om cafeïne van de dopinglijst te halen. Dit soort consultaties zijn absoluut toe te juichen. 

De volledige Nederlandse reactie (in het Engels) is hier te vinden.

Nederland pleit voor veranderingen in dopinglijst