Jaarverslag Dopingautoriteit 2006

11 oktober 2007

Enige tijd geleden is het eerste jaarverslag van de Dopingautoriteit verschenen: het Jaarverslag 2006 van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. Zoals bekend, is de stichting in 2006 ontstaan door een fusie van de stichtingen Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en Doping Controle Nederland.

Het jaarverslag geeft een betrekkelijk beknopt, maar informatief overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Dopingautoriteit vorig jaar. Het jaar 2006 heeft vanzelfsprekend in het teken gestaan van de fusie en alle daarmee samenhangende veranderingen. Desalniettemin zijn de ‘gewone’ activiteiten op het werkterrein ook in 2006 ‘gewoon’ uitgevoerd: de winkel is tijdens de verbouwing open gebleven.

Het jaarverslag van de Dopingautoriteit is hier te downloaden.

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen door overmaking van € 7,50 naar rekeningnummer ABNAMRO 55.18.54.383 t.n.v. Dopingautoriteit te Capelle a/d IJssel, onder vermelding van bestelnummer 206.
Na ontvangst van het totale bedrag wordt het jaarverslag opgestuurd.